Til forsiden

Byg videre på ABC demens med 'blended learning'

Mange har stort udbytte af e-learningkurset 'ABC Demens - pleje og omsorg', men hvorfor ikke bygge videre på den viden, man opnår gennem undervisningsmodulerne? Vi tilbyder kurser til hjemkøb, som tager afsæt i ABC Demens og de temaer, der er relevante for netop jeres arbejdsplads.
Kurses_demens_blended_learning1200px.jpg

Formålet er at give deltagerne viden, som kan omsættes til praksis i hverdagen. Kursusdagen indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret
omsorg. Fokus er på mennesket bag demenssygdommen, hvilket også er fundamentet i ABC Demens - pleje og omsorg. Om eftermiddagen er der fokus på to valgfrie temaer, som I vælger frit fra vores temakatalog.

På kurset får I også idéer til, hvordan ABC Demens kan bruges som inspiration til dialog og refleksion i hverdagen.

Vælg temaer til kurset fra temakataloget

Form

Undervisningen tager udgangspunkt i metoden blended learning, hvor kursisterne inden kurset arbejder individuelt med ABC Demens - pleje og omsorg og på selve kursusdagen hører oplæg og diskuterer og løser opgaver i grupper.

Målgruppe

Plejepersonale på plejecentre, boenheder, i hjemmeplejen og på dagtilbud samt andre fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens. Det er en forudsætning, at deltagerne har gennemgået ABC Demens online inden kursusdagen.

Krav til undervisningslokale og IT-udstyr

Bestiller stiller et egnet lokale til rådighed med internetopkobling og projektor. Til kurset anbefales en pc pr. tre kursister. Der er plads til max 21 deltagere pr. hold. Bestiller sørger selv for forplejning til kursister og undervisere.

Pris

En kursusdag koster ca. 13.000 kr. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbeviser. Udgifter forbundet med transport og evt. overnatning for undervisere lægges oveni kursusprisen. Der kan opnås rabat ved bestilling af flere kurser.

Kontakt os 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til temaerne eller til metoden 'blended learning' generelt.

Senest opdateret: 21. november 2016