Til forsiden

Blended learning for personale på sygehuse

Kursus til hjemkøb 2019: Med afsæt i e-learningen ABC Demens på hospital får deltagerne yderligere viden om, hvordan man bedst hjælper og støtter patienter med demens, når de er indlagt.   

Har I behov for at bygge videre på den viden, I har fået gennem e-learningen ABC Demens på Hospital? Dette kursus til hjemkøb tager afsæt i ABC Demens på Hospital og er tilpasset jeres arbejdsplads. Kursusdeltagerne får indblik i, hvordan man bedst hjælper og støtter patienter med demens og deres pårørende igennem en indlæggelse.

Indhold

Kursusdagen indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg til patienter med demens på sygehus og om de hensyn, der skal tages under en indlæggelse. Fokus er på mennesket bag demenssygdommen. 

Formiddagens oplæg giver ideer til, hvordan I bedst kan tilrettelægge pleje og behandling og hvilke hensyn, der skal tages i samarbejdet og kommunikationen med patienter med demens. Om eftermiddagen kan man vælge 1-2 temaer fra temakataloget. 

Man kan også vælge et to-dages kursus, hvor der på andendagen kan arbejdes med yderligere 2-3 temaer.

Temakatalog

  • Tema 1: Demens og symptomer fra kroppen (egnet til ‘fælles skolebænk’) 
  • Tema 2: Når patientens adfærd udfordrer
  • Tema 3: Etiske og juridiske dilemmaer i samarbejdet med den indlagte patient med demens
  • Tema 4: Samarbejde med pårørende til patienter med demens
  • Tema 5: Tryghed og sikkerhed for patienter med demens 
  • Tema 6: Tværsektorielt samarbejde om patienten med demens (egnet til ‘fælles skolebænk’)

Hvis I ønsker at opkvalificere det tværsektorielle samarbejde, kan 1-2 temaer afholdes som “fælles skolebænk” med personale fra både sygehus og kommuner. I så fald er det bestiller, som kontakter den relevante kommune og koordinerer den praktiske planlægning.

Metode

Undervisningen tager udgangspunkt i metoden blended learning, hvor kursisterne inden kurset arbejder individuelt med ABC Demens på Hospital.

Kursusdagen består af oplæg, diskussioner og workshops, hvor deltagerne får mulighed for at drøfte egen praksis.

Kurset justeres i begrænset omfang efter jeres behov.

Målgruppe

Sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter ansat på sygehuse.

Deltagerantal

Vi anbefaler max 28 deltagere pr. hold.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Pris

En kursusdag koster 14.000 kr. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbevis. Udgifter forbundet med transport og eventuel overnatning for underviser lægges oven i kursuspris. Bestiller sørger selv for forplejning til kursister og undervisere.

Senest opdateret: 04. december 2018