Til forsiden

Blended learning for personale i kommunen

Kursus til hjemkøb 2019: Mange har stort udbytte af e-learningskurset ABC Demens – pleje og omsorg. Hvis man ønsker at øge udbyttet og understøtte, at det bliver anvendt i praksis, er dette kursus til hjemkøb en oplagt mulighed.

Vi tilbyder en eller to kursusdage på din arbejdsplads, hvor vi sammen fordyber os og reflekterer over det, I har lært i e-learningen. Vi drøfter også, hvordan den nye viden kan omsættes til praksis i netop jeres hverdag.

Undervisningen tager udgangspunkt i metoden blended learning, hvor kursisterne inden kurset har arbejdet individuelt med ABC Demens – pleje og omsorg.

Formiddagen på første kursusdag indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg, som er fundamentet i ABC Demens – pleje og omsorg. Om eftermiddagen kan man vælge 1-2 temaer fra temakataloget. Vælger man at afholde to kursusdage, kan der arbejdes med yderligere 3-4 temaer på andendagen.

I kan vælge de temaer, som bedst passer til jeres behov (se nedenfor).

Hvis I ønsker at opkvalificere det tværsektorielle samarbejde, kan I vælge, at undervisningen i 1-2 temaer afholdes som ‘fælles skolebænk’ for personale på både sygehus og kommuner. I så fald forventes det, at samarbejdet om dette koordineres af den af jer, som anmoder om kurset.

Temakatalog:

 • Tema 1: Kommunikation med mennesker med demens
 • Tema 2: Demens og symptomer fra kroppen (egnet til ‘fælles skolebænk’)
 • Tema 3: Pas på dig selv og pas på hinanden
 • Tema 4: Ernæring og det gode måltid
 • Tema 5: Den meningsfulde hverdag 
 • Tema 6: Etiske dilemmaer i demensomsorgen
 • Tema 7: Dilemmaer i samarbejdet med pårørende
 • Tema 8: Kan borgere med frontallapsdemens rummes i samvær med andre?
 • Tema 9: Udfordrende adfærd – forebyggelse og handling
 • Tema 10: De fysiske rammers betydning for mennesket med demens
 • Tema 11: Opsporing og diagnosticering af demens
 • Tema 12: Tværsektoriel samarbejde om patienten med demens (egnet til ‘fælles skolebænk’)

Målgruppe

Plejepersonale fra plejecentre, boenheder, hjemmeplejen og dagtilbud samt andre fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens. Det er en forudsætning, at deltagerne inden kursusdagen har gennemgået e-learningen ABC Demens – pleje og omsorg.

Deltagerantal

Vi anbefaler max 28 deltagere pr. hold.

Undervisere

Uddannelseskonsulenter fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Pris

En kursusdag koster 14.000 kr. Prisen dækker undervisning, materialer og kursusbeviser. Udgifter forbundet med transport og eventuel overnatning for undervisere lægges oven i kursusprisen. Bestiller sørger for forplejning til kursister og undervisere.

Senest opdateret: 03. december 2018