Til forsiden

Sygdomsforløb, risikofaktorer og sundhedstjeneste-forskning

Danmarks landsdækkende, sundhedsfaglige registre - Landspatientregisteret (LPR) og Det Psykiatriske Centralregister (DPCR) - muliggør gennemførelse af enestående befolkningsbaserede epidemiologiske og sundhedsøkonomiske studier.

På baggrund af disse registre er det muligt at få indblik i forekomsten af bestemte diagnosegrupper, som kan være et selvstændigt forskningsområde. Registrene giver også mulighed for at følge bestemte populationer over længere tid, f.eks. som opfølgning i undersøgelser af bestemte faktorers indflydelse på progression samt af vurdering af risikofaktorer ved demens.

Forskningen indenfor dette område i NVD har bl.a. omhandlet kortlægning incidens og prævalens af demens i populationen registreret i LPR og DPCR samt undersøgelser af validiteten af demensdiagnoser i disse registre. Forskning på dette område har både vedrørt hele den danske befolkning men også mindre sub-populationer (eksempelvis etniske minoriteter). Desuden er registre blevet anvendt til at undersøge risikofaktorer for demens (f.eks. hysterektomi) og sundhedsøkonomiske aspekter. Langtidsopfølgning af deltagere i større kliniske undersøgelser er blevet gennemført (bl.a. mhp. på at vurdere betydning af subjektiv kognitiv reduktion og selvvurderet helbred over længere tid).

Samarbejdspartnere

  • Central forskningsenhed for almen praksis, Københavns Universitet
  • Center for Registerforskning, Århus Universitet
  • Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet

Eksempler på publikationer:

Phung TK, Waltoft BL, Kessing LV, Mortensen PB, Waldemar G. Time trend in diagnosing dementia in secondary care. Dement Geriatr Cogn Disord 2010; 29:146-153

 

Phung TK, Andersen BB, Kessing LV, Mortensen PB, Waldemar G. Diagnostic evaluation of dementia in the secondary health care sector. Dement.Geriatr.Cogn Disord. 2009; 27:534-542

 

Waldorff FB, Siersma V, Waldemar G. Association between subjective memory complaints and nursing home placement: a four-year follow-up. Int.J.Geriatr.Psychiatry 2009; 24: 602-609

Senest opdateret: 06. december 2018