Til forsiden

Kognitive funktioner

Neuropsykologisk forskning bidrager på demensområdet bl.a. med karakteristik af de forskellige kognitive symptomer, som kendetegner forskellige demenssygdomme (og relaterede lidelser).

Neuropsykologiske testresultater bruges også til at belyse sammenhænge mellem kognitive processer og andre faktorer f.eks. psykiatriske symptomer eller livskvalitet. Et andet vigtigt bidrag af neuropsykologisk forskning på demensområdet er at øge forståelsen af menneskets komplekse kognitive processer (eksempelvis hvilke komponenter hukommelsen består af). Bl.a. bruges neuropsykologi ofte sammen med billeddiagnostik til at beskrive, hvilke neurale systemer, der kan være involveret i forskellige hjerneprocesser (f.eks. hvilke hjerneområder, der er involveret i specifikke hukommelsessystemer).

kognitive funktioner_pegasusUdvikling og validering af kognitive måleinstrumenter til brug ved diagnostik og opfølgning af patienter med demens er også et vigtigt neuropsykologisk forskningsområde. Der kan her være tale om mange typer test fra korte screeningsinstrumenter til komplekse neuropsykologiske undersøgelsesmetoder. Vurdering af effekten af kognitiv træning/rehabilitering ved demens (i tidlig fase) er et område i vækst.

I NVD har neuropsykologisk forskning primært omhandlet karakteristisk af de kognitive funktioner ved demenssygdomme i tidlig fase. Der er desuden udført flere projekter som har belyst validiteten af kognitive test ved undersøgelse for neurodegenerative demenssygdomme. Neuropsykologisk forskning fra NVD har i de senere år også involveret samarbejde med andre klinikker (primært på Rigshospitalet) om kognitive og affektive symptomer ved en række sygdomme uden for det neurologisk område (f.eks. SLE og Graves' sygdom).

Eksempler på publikationer:

Stokholm J, Vogel A, Johannsen P, Waldemar G. Validation of the Danish Addenbrooke's Cognitive Examination as a screening test in a memory clinic. Dement.Geriatr.Cogn Disord. 2009; 27:361-365

 

Vogel A, Gade A, Stokholm J, Waldemar G. Semantic Memory Impairment in the Earliest Phases of Alzheimer's disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disord. 2005; 19: 75-81

 

Vogel A, Waldorff FB, Waldemar G. Impaired Awareness of Deficits and Neuropsychiatric Symptoms in Early Alzheimer's Disease - The Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY). The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2010; 22: 93-99.

Senest opdateret: 16. februar 2015