Til forsiden

International epidemiologi

Nationalt Videnscenter for Demens samarbejder med 10/66 Dementia Research Group (DRG) på Institute of Psychiatry, King’s College London i Storbritannien og Faculty of Health Sciences, American University of Beirut, Lebanon i et internationalt forskningsprojekt.

Formålet med projektet er:

  1. At validere et diagnostisk instrument for demens udviklet af 10/66 DRG på arabisk hos 150 personer med demens og 150 ældre personer med normal kognitiv funktion i Libanon.
  2. At kortlægge prævalensen af demens i to provinser i Libanon, Beirut og Nabatieh, ved at bruge et diagnostisk instrument udviklet af 10/66 DRG til at undersøge en stikprøve på 500 personer ældre end 65 år.

Forskningsprojektet bliver efterfulgt af et landsdækkende studie for at undersøge 2000 ældre personer tilfældigt udvalgt fra de øvrige provinser for at give et mere præcist skøn over forekomsten af demens. Forskningsprojektet skal også samle data til opfølgende undersøgelser om risikofaktorer og beskyttende faktorer for demens i Libanon.

Fordi alle 10/66 DRG undersøgelser bruger den samme metode, kan data fra denne undersøgelse direkte sammenlignes med data fra andre 10/66 DRG undersøgelser til at kaste nyt lys på risikofaktorer og beskyttende faktorer for demens med henblik på at udvikle nye forebyggende strategier og behandlingstiltag.

Forskningsprojektet er finansieret af en bevilling fra National Institute of Health (NIH) i USA (Nr. 1R21AG039333-01).

10/66 Dementia Research Group er en international forskergruppe, der laver befolkningsundersøgelser om demens og forsker i kroniske sygdomme samt aldring i lav- og middelindkomstlande.  

Tallene 10/66 refererer til de 2/3 af personer med demens (66 %), som lever i lav- og middelindkomstlande. De 10 % refererer til det beskedne omfang af befolkningsundersøgelser, der udføres i samme regioner.

10/66 er en del af Alzheimer's Disease International og er koordineret af Institute of Psychiatry, King's College London.

Tidsramme: 2011-2013
Principal Investigators: Monique Chaaya (AUB), Martin J. Prince, Institute of Psychiatry, King's College London og Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens
Projektkoordinator: Kieu Phung

Senest opdateret: 16. februar 2015