Til forsiden

EU-projekter

Mange videnskabelige undersøgelser kræver en større mængde data, end det typisk er muligt at indsamle for et enkelt center. Det kan f.eks. være med hensyn til afprøvning af billeddannende teknikker, analyser af biomarkører eller effekt af behandling.

En del undersøgelser foretages derfor som multi-center finansieret med støtte fra f.eks. EU. For andre projekter er det internationale samarbejde vigtigt for at knytte den bedste teknologiske ekspertise til den kliniske forskning. NVD deltager i flere EU-støttede projekter sammen med andre kliniske ekspertisecentre og industrielle partnere.

Neden for er listet en række eksempler på sådanne forskningsprojekter:

EDAR - Beta amyloid oligomers in the early diagnosis of AD and as marker for treatment response

Projektet er et europæisk samarbejde, der har til formål at udvikle og validere nye biomarkører for Alzheimers sygdom. EDAR-projektet er finansieret af EU som en del af det 6. rammeprogram. Centralt i projektet er udviklingen af en assay til måling af beta amyloid oligomerer i cerebrospinalvæske og plasma. Læs mere på www.edarstudy.eu

LADIS - Leukoariosis and Disability in the Elderly

Projektets overordnede formål er at undersøge betydningen af uspecifikke aldersrelaterede forandringer i hvid substans på MR-skanning for helbred og funktionsevne hos ældre. Knap 700 ældre mennesker fra 11 centre i Europa deltager i undersøgelsen. NVD deltager som det eneste danske center i projektet i samarbejde med MR-afdelingen på Hvidovre Hospital.

PredictAD

Projektets formål er optimere tidlig diagnostik af Alzheimers sygdom ved at finde biomarkører fra hjerneskanninger og blodprøver samt at integrere disse markører med kliniske data. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem finske, engelske, italienske og danske forskere, og data fra over 1300 patienter indgår i analyserne. Projektet er finansielt støttet af EU's 7. rammeprogram.
Læs mere på www.vph-noe.eu/vph-projects/74-eu-fp7-vph-projects/51-predictad-strep

E-ADNI (Pilot)

Siden 2004 har der i USA været udført en stor prospektiv undersøgelse kaldet ADNI (Alzheimers Disease Neuroimaging Initiative). Der indsamles kliniske data, standardiserede MR-skanninger og spinalvæske (rygmarvsvæske) hos raske ældre og hos patienter med hhv. MCI og Alzheimers sygdom. NVD har siden 2006 deltaget i Pilot European-ADNI sammen med andre centre i Europa.

neuGRID

Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram og har til formål at skabe en fælles elektronisk infrastruktur, hvor europæiske neuroforskere vil kunne indsamle og lagre store mængder brain imaging-data. Læs mere på  www.neuGRID.eu.

Eksempler på publikationer med medvirken fra NVD indenfor dette område (se også billedddiagnostik og biomarkører):


Frisoni GB, Henneman WJ, Weiner MW, Scheltens P, Vellas B, Reynish E, Hudecova J, Hampel H, Burger K, Blennow K, Waldemar G, Johannsen P, Wahlund LO, Zito G, Rossini PM, Winblad B, Barkhof F. The pilot European Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative of the European Alzheimer's Disease Consortium. Alzheimers.Dement. 2008; 4:255-264

 

Inzitari D, Pracucci G, Poggesi A, Carlucci G, Barkhof F, Chabriat H, Erkinjuntti T, Fazekas F, Ferro JM, Hennerici M, Langhorne P, O'Brien J, Scheltens P, Visser MC, Wahlund LO, Waldemar G, Wallin A, Pantoni L. Changes in white matter as determinant of global functional decline in older independent outpatients: three year follow-up of LADIS (leukoaraiosis and disability) study cohort. BMJ 2009; 339:b2477

 

Pantoni L, Basile AM, Pracucci G, Asplund K, Bogousslavsky J, Chabriat H, Erkinjuntti T, Fazekas F, Ferro JM, Hennerici M, O'Brien J, Scheltens P, Visser MC, Wahlund LO, Waldemar G, Wallin A, Inzitari D, on behalf of the LADIS Study Group. Impact of age-related cerebral white matter changes on the transition to disability. The LADIS (Leukoarariosis and DISabilitity in the elderly) Study: Rationale, design, and methodology. Neuroepidemiology 2005;24:51-62.

 

 

Senest opdateret: 16. februar 2015