Til forsiden

Biomarkører

En bio-fluid markør er et protein eller andet molekyle fra blod, spinalvæske eller anden kropsvæske, der kan være en indikator for fysiologiske processer i kroppen. Inden for forskning i demens kan bio-fluid markør-forskning bidrage på flere måder.

Et af de vigtigste forskningsområder er opdagelsen af markører til tidligere og mere sikker diagnostik af Alzheimers sygdom ved at undersøge bestemte proteiner i patienters spinalvæske. Forskning i bio-fluid markører er også vigtig med henblik på karakteristik af de patologiske processer, der forekommer i hjernen hos personer med demenssygdomme. Derigennem kan opnås større viden om udviklingen af sygdommene samt eventuelt om nye behandlingsstrategier. Bio-fluid markør-forskning kan også vedrøre opfølgning af patienter med henblik på at karakterisere forskellige sygdommes udvikling eller for at vurdere effekten af medicinsk behandling.

Biomarkørforskning i NVD omhandler bl.a. forskellige proteiners forekomst i spinalvæsken hos patienter med Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme ved hjælp af proteomics-teknologier. NVD har i 2009 etableret en biobank, der systematisk indsamler blodprøver og spinalvæskeprøver til biomarkørforskning. Prøverne er fra patienter, som har givet samtykke til at bidrage til biobanken.

Samarbejdspartnere

  • Statens Serum Institut
  • Institut for Medicinsk Biokemi, Århus Universitet
  • Samt flere internationale samarbejdspartnere

Eksempler på publikationer:

Brandt C, Bahl JC, Heegaard NH, Waldemar G, Johannsen P. Usability of Cerebrospinal Fluid Biomarkers in a Tertiary Memory Clinic. Dement.Geriatr.Cogn Disord. 2008; 25:553-558


Simonsen AH, McGuire J, Podust VN, Davies H, Minthon L, Skoog I, Andreasen N, Wallin A, Waldemar G, Blennow K. Identification of a novel panel of cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Neurobiol.Aging 2008; 29 (7):961-968

 

Simonsen AH, McGuire J, Hansson O, Zetterberg H, Podust VN, Davies HA, Waldemar G, Minthon L, Blennow K. Novel panel of cerebrospinal fluid biomarkers for the prediction of progression to Alzheimer dementia in patients with mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2007; 64:366-70.

 
Senest opdateret: 12. februar 2016