Til forsiden

Billeddannelse af hjernen

Billeddannelse af hjernen kan foretages med strukturelle hjerneskanningsteknikker (f.eks. CT og MR) eller med funktionel billeddannelse (f.eks. PET, SPECT og fMRI). Ved funktionel billeddannelse kan man bl.a. måle blodgennemstrømningen i hjernen eller optagelsen af bestemte sporstoffer, hvorved man kan analysere niveauet af bestemte neurotransmittere eller af proteinstoffer.

Fissura SylviiPå demensområdet har hjerneskanningsteknikker været anvendt til at øge forståelsen af, hvordan forskellige demenssygdomme påvirker hjernen. I takt med, at der hele tiden kommer nye billeddiagnostiske metoder, øges vores viden om sygdommenes påvirkning af hjernen, og flere hjerneskanningsteknikker bruges derfor også diagnostisk. Billeddannelse af hjernen bruges også i dag som led i forskningen til at vurdere risikofaktorer for demens, prognostiske faktorer, og hvordan ændringer i hjernen kommer til udtryk ved behandling. Da billeddannende teknikker kræver stor teknisk ekspertise, er et vigtigt forskningsområde inden for dette felt udvikling af skanningsteknikker og modeller til analyser af data.

Forskningen ved NVD har bl.a. omhandlet forskellige funktionelle teknikker, hvor der både er analyseret bestemte transmittorsystemer hos udvalgte patientgrupper samt været afprøvet ligander med beta-amyloid binding. Også større undersøgelser med strukturelle metoder er udført, bl.a. mhp. at undersøge betydning af uspecifikke aldersrelaterede forandringer i hvid substans og regional atrofi (bl.a. i Corpus Callosum). NVD deltager i samarbejde med andre centre/klinikker også i udviklingen af nye analysemetoder.

Samarbejdspartnere

  • Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet
  • MR afdelingen, Hvidovre Hospital
  • Radiologisk Klinik, Rigshospitalet
  • PET-og cyklotron enheden, Klinik for Nuklearmedicin og Klinisk Fysiologi, Rigshospitalet
  • Institut for Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet

Desuden har NVD flere internationale samarbejdspartnere.

Eksempler på publikationer:

 

Dyrby TB, Rostrup E, Baare WF, van Straaten EC, Barkhof F, Vrenken H, Ropele S, Schmidt R, Erkinjuntti T, Wahlund LO, Pantoni L, Inzitari D, Paulson OB, Hansen LK, Waldemar G. Segmentation of age-related white matter changes in a clinical multi-center study. Neuroimage 2008; 41:335-345

 

Hasselbalch SG, Madsen K, Svarer C, Pinborg LH, Holm S, Paulson OB, Waldemar G, Knudsen GM. Reduced 5-HT2A receptor binding in patients with mild cognitive impairment. Neurobiol.Aging 2008; 29 :1830-1838

 

Ryberg C, Rostrup E, Stegmann MB, Barkhof F, Scheltens P, van Straaten EC, Fazekas F, Schmidt R, Ferro JM, Baezner H, Erkinjuntti T, Jokinen H, Wahlund LO, O'brien J, Basile AM, Pantoni L, Inzitari D, Waldemar G; LADIS study group. Clinical significance of corpus callosum atrophy in a mixed elderly population.Neurobiol Aging. 2007; 28:955-63.

 

Senest opdateret: 16. februar 2015