Til forsiden

Undersøgelsesdesign, materiale og metode for DAISY

The Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY) har til formål at undersøge effekten af psykosocial intervention til personer med demens i let grad og deres pårørende.

DAISY er en ét-årig multicenterundersøgelse, der omfatter 330 patienter og 330 pårørende rekrutteret fra fem forskellige områder i Danmark. Deltagerne blev via lodtrækning fordelt til enten en gruppe, der igennem et ét-årig forløb modtog struktureret rådgivning, undervisning og støtte, eller til en gruppe, der havde adgang til sædvanlige støtteforanstaltninger. Der blev foretaget detaljerede målinger af deltagernes livskvalitet, humør, psykiske tilstand, kognitive og praktiske funktionsniveau, m.v. efter henholdsvis 6 og 12 måneder samt efter 3 år.

Resultater fra DAISY-undersøgelsen er beskrevet i flere videnskabelige artikler. Der foreligger endvidere en såkaldt baggrundsartikel med dokumentation for undersøgelsens design og sammensætningen af deltagere.

Fakta om deltagerne:
330 patienter (151 mænd og 179 kvinder) samt 330 pårørende (110 mænd og 220 kvinder) deltog i DAISY. Gennemsnitsalderen for patienter var 76 år (fra 54 til 92 år) hvorimod gennemsnitsalderen for pårørende kun var 66 år (fra 22 til 90 år). Knap en tredjedel (31%) af patienterne boede alene. Flertallet (65%) af de pårørende var ægtefæller til patienterne.

72% af patienterne havde Alzheimers sygdom, 26% havde en blandingsform af demens og knap 3% opfyldte kriterierne for Lewy body demens. Flertallet af patienterne var i behandling med medicin mod demens - 93% fik en acetylkolinesterasehæmmer og 1% fik memantin.

Senest opdateret: 20. januar 2017