Til forsiden

DAISY

Forskningsprogrammet Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY) har til formål at undersøge mulighederne for at forbedre støtten til personer med nydiagnosticeret demenssygdom i tidlig fase og til deres pårørende. Programmet er afsluttet og blev gennemført i 2003-2006 i et samarbejde med Socialstyrelsen.

Den randomiserede undersøgelse omfatter 330 demente personer og deres pårørende. Alle har modtaget opfølgende besøg med interview og rådgivning om muligheder for hjælp og støtte. Halvdelen har desuden deltaget i et intensivt rådgivnings og undervisningsprogram i en periode på 8 mdr.

Kvantitative vurderinger vedrørende helbred, hukommelse, livskvalitet, depressive symptomer og daglige aktiviteter vil blive inddraget i den effektvurdering, som gennemføres efter 6 og 12 måneder og efter tre år. De videnskabelige data har endvidere medført mulighed for at undersøge en række sociale og psykiske aspekter hos personer med demens og pårørende herunder juridiske forhold, social participation og livskvalitet.

 

DAISY støttes økonomisk af:

  • Social- og Integrationsministeriet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Helsefonden

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes alle DAISY-delrapporter samt Rådgivningsmodellen

Senest opdateret: 29. maj 2019