Til forsiden

Behandling og intervention

Forskningen i nye muligheder for medicinske behandlingsprincipper af demenssygdomme er i hastig udvikling. NVD har stor erfaring i design, sikkerhedsvurderinger og gennemførelse af kliniske undersøgelser af nye lægemidler.

I NVD er der primært udført undersøgelser af medicinsk behandling af Alzheimers sygdom (i både fase 1,2 og 3) og Mild Cognitive Impairment. Der har både været gennemført projekter med symptomatisk behandling, behandlingsforsøg med aktiv og passiv immunisering "vaccination" og afprøvning af midler, som kan hæmme ophobning af beta amyloid i hjernen. Klinikken deltager også i afprøvning af medicin til brug ved Huntingtons sygdom. Mange patienter og pårørende efterspørger muligheden for at prøve ny behandling mod demenssygdomme her eller i udlandet. Der lægges derfor vægt på løbende at deltage i nøje udvalgte forsøg med nye lægemidler.

flyvende blå bogstaver

Social indsats og andre former for intervention, som ikke vedrører medicinsk behandling, er et forskningsområde i udvikling. Her fokuseres bl.a. på, hvilke tilbud (fx rådgivning og sociale aktiviteter) der kan have gavnlig effekt for både personer med demens og deres pårørende. Inden for dette område er et af de vigtige forskningsspørgsmål hvilke metoder, som kan anvende til at måle virkningen. I relation til dette er der f.eks. fokuseret på, hvordan livskvalitet kan vurderes/måles hos personer med demens og pårørende. Der er inden for dette område begyndt at blive publiceret undersøgelser, hvor man forsøger at anvende dobbelt blindede, randomiserede design, som man kender det fra medicinafprøvning.

Læs mere om DAISY

Læs mere om ADEX

Samarbejdspartnere

  • Alzheimerforeningen
  • Socialstyrelsen
  • Biostatistisk Forskningsenhed, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet
  • Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning (CAST), Syddansk Universitet, Odense
  • Danske og internationale kliniske demensforskningscentre
  • Danske og internationale biotek og medicinalvirksomheder
Senest opdateret: 16. februar 2015