Til forsiden

Hjælp til litteratursøgning

Videnskabelige tidsskrifter udkommer i både papirudgave og i elektronisk form.

Hvordan får jeg adgang til videnskabelige tidsskrifter?

Adgang til den elektroniske udgave kræver som regel betalingsabonnement, men enkelte e-tidsskrifter er gratis (open access).

Adgang til artikler fra gratis e-tidsskrifter opnås f.eks. ved hjælp af søgemaskinen PubMed Central, hvor man kan vælge mellem at læse abstracts, læse hele artiklen, udprinte artiklen eller gemme den som pdf-fil.

Adgang til artikler fra betalingstidsskrifter opnås via universitets- og forskningsbiblioteker, enten ved at låne pågældende tidsskrift, bestille en fotokopi af artiklen eller evt. downloade, hvis artiklen findes elektronisk.

Er du tilknyttet en undervisningsinstitution eller et hospital kan du anvende Det Kongelige Biblioteks E-ressourcer

Hvordan søger jeg videnskabelige artikler?

Indenfor demensområdet udgør MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System) den mest omfattende database over videnskabelige artikler. Søgning i MEDLINE kan f.eks. ske via søgemaskinerne PubMed eller Entrez. I modsætning til PubMed Central søger PubMed i både betalingstidsskrifter og i gratis tidsskrifter.

Søgetjenesten Scirus giver en bredere søgning idet der udover videnskabelige artikler også fremsøges forskeres hjemmesider, undervisningsmaterialer, patenter m.m.

På det sygeplejefaglige område findes databasen Cinahl. Cinahl er en licensbelagt, engelsksproget bibliografisk database, der dækker sygepleje og til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, røntgen, audiologi og rehabilitering mv. fra 1982. Cinahl indeholder referencer fra mere end 900 engelsksprogede tidsskrifter og dækker foruden tidsskriftsartikler også udvalgte bøger, pjecer, afhandlinger, konferencebidrag og standarder m.m.  Cinahl indeholder flere tidsskrifter, som ikke er registreret i Medline og derfor ikke fremsøges i PubMed eller PubMed Central. Du kan få adgang til databasen via Det Kongelige Bibliotek og Biblioteket Metropol.

Nordisk sundhedsfaglig litteratur kan søges i den svenske database SveMed. Søgning kan foretages på svensk og engelsk og også dansksprogede artikler findes i basen.

Alternativt kan man anvende Googles videnskabelige søgemaskine Google Scholar.

Hvis man er særligt interesseret i virkninger af behandlinger ved kliniske forsøg, anbefales det at søge i The Cochrane Library, der bl.a. udgiver Cochrane Reviews, der er systematiske, evidensbaserede gennemgange af behandlingseffekt.

Hvordan holder jeg mig ajour med videnskabelige nyheder?

Forskningsnyhederne på Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside udgør kun et ganske lille udpluk af den konstante strøm af videnskabelige undersøgelser, der publiceres internationalt. Hvis man ønsker at holde sig bedre ajour med forskning indenfor demensområdet, anbefales det at tilmelde sig en elektronisk nyhedstjeneste.

Medscape Medical News henvender sig specifikt til læger og andre sundhedsfaglige akademikere og udsender bl.a. de elektroniske nyhedsbreve Medscape Neurology og Medscape Psychiatry.

Science Daily er populærvidenskabeligt orienteret og udsender bl.a. et 'health news' elektronisk nyhedsbrev, som man kan vælge at modtage enten dagligt eller ugentligt.

Reuters henvender sig til en bredere offentlighed og udsender bl.a. det elektroniske nyhedsbrev Reuter's Health Report.

Senest opdateret: 03. juli 2017