Til forsiden

Infektioner øger dødelighed ved demens

28. september 2020 af Kasper Jørgensen

Ældre med demens rammes hyppigt af andre sygdomme, herunder infektioner forårsaget af virus eller bakterier. Ny forskning viser, at risikoen for at dø er markant forhøjet for personer med demens, der har været på hospitalet med en infektion, sammenlignet med baggrundsbefolkningen i samme alder. 
Hjertekardiogram1200.jpg

Forskere ved Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, har på baggrund af danske registerdata undersøgt dødeligheden blandt personer fra 65-års alderen og opefter, der har været på hospitalet med en infektion. Forskerne fandt, at risikoen for at dø var omkring 6½ gange forhøjet for personer med demens, der havde været på hospitalet med en infektion. Til sammenligning var risikoen for at dø var ca. 3 gange højere for personer uden demens, der havde været på hospitalet med en infektion, i forhold til baggrundsbefolkningen i samme alder. Risikoen for at dø var størst indenfor de første 30 dage efter hospitalsbesøget.

Langsigtet dødsrisiko

Forskergruppen fandt endvidere, at risikoen for at dø fortsatte med at være forhøjet i op til 10 år efter at personer med demens havde været på hospitalet med en infektion. Dødeligheden associeret med alle typer infektioner – både alvorlige infektioner som blodforgiftning (sepsis) og småinfektioner som ørebetændelse – blev ved med at være forhøjet sammenlignet med personer uden demens eller personer, der ikke havde været på hospitalet på grund af infektioner.

Behov for specialiseret behandling

Janet Janbek, der er ph.d.-studerende ved Nationalt Videnscenter for Demens og primus motor bag studiet vurderer, at der er behov for yderligere forskning med henblik på at afklare, hvorfor personer med demens har langt højere risiko end andre for at miste livet på grund af infektioner:

”Vores studie indikerer, at der både indenfor sundhedssystemet og blandt pårørende til personer med demens bør være større opmærksomhed på problemstillingen vedrørende demens og infektioner, så personer med demens får den behandling, som de har brug for. Mennesker med demens har brug for en mere specialiseret behandling, også selvom deres besøg på hospitalet skyldes en infektion uden direkte forbindelse til demenssygdommen.”

Resultatet af forskningen peger på, at selv en banal infektion kan ende med et meget alvorligt forløb, og at det derfor er vigtigt at forebygge infektioner hos mennesker med demens.