Til forsiden

Diagnosekriterier for forstadier til demens med Lewy bodies

27. april 2020 af Kasper Jørgensen

En international ekspertgruppe i Lewy body demens har formuleret et forslag til diagnosekriterier for MCI med Lewy bodies beregnet til anvendelse inden for forskning. 
portraet_senior_mand.jpg

Kriterierne er forenelige med diagnosekriterier for forstadier til Alzheimers sygdom, Parkinsons sygdom og andre neurodegenerative sygdomme. Kriterierne for MCI med Lewy bodies er endnu ikke valideret til anvendelse i klinisk praksis.

Forstadier til demens med Lewy bodies kan opdeles i tre kategorier: 1) mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI), 2) præsentationer, der starter med delir, og 3) præsentationer, der starter med psykiatriske symptomer.

En gruppe internationale eksperter anført af Ian McKeith fra universitetet i Newcastle har formuleret et forslag til operationalisering af diagnosekriterier for MCI med Lewy bodies beregnet til anvendelse indenfor forskning. Det er ikke første gang at diagnosekriterier for MCI med Lewy bodies ser dagens lys. Det amerikanske diagnosesystem DSM 5 anbefaler således, at diagnosen ’let neurokognitiv lidelse med Lewy bodies’ anvendes i tilfælde, hvor kriterier for Lewy body sygdom er opfyldt uden at der er tale om demens.

Delir og psykiatriske symptomer

Ekspertgruppen har endvidere opstillet systematiske beskrivelser af to forskellige præsentationer af Lewy body demens startende med henholdsvis delir og psykiatriske symptomer.

Forskerne understreger, at der endnu ikke er tilstrækkelig evidens for at formulere formelle diagnosekriterier for forstadier til Lewy body demens præget af delir eller psykiatriske symptomer, men de vurderer, at det alligevel er vigtigt at beskrive forstadierne med henblik på at øge den kliniske opmærksomhed på disse og etablere et grundlag for videre forskning.

Forslaget til diagnosekriterier for MCI med Lewy bodies og beskrivelserne af forstadier til Lewy body demens præget af delir eller psykiatriske symptomer er publiceret i det blåstemplede fagtidsskrift Neurology.