Til forsiden

Acetylsalicylsyre forebygger ikke demens

7. april 2020 af Kasper Jørgensen

En Magnyl om dagen holder ikke demensen fra døren. Ifølge befolkningsundersøgelser indikerer skulle betændelseshæmmende og smertestillende lægemidler på langt sigt være associeret med nedsat risiko for udvikling af demens. Resultaterne modsiges imidlertid af et stort klinisk forsøg, der ikke finder nogen forbyggende effekt af acetylsalicylsyre mod demens.
Mennesker_flok_1200px.jpg

Inflammation er en kendt risikofaktor for Alzheimers sygdom og ifølge flere befolkningsundersøgelser ser langvarig brug af betændelseshæmmende og smertestillende lægemidler ud til at mindske risikoen for at udvikle demens på langt sigt. Kliniske forsøg har imidlertid givet modstridende resultater.

Mere end 19.000 deltagere

Nu foreligger resultaterne fra det hidtil største kliniske forsøg indenfor området - Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) – der har undersøgt virkningen af acetylsalicylsyre (Magnyl, aspirin) i forhold til forebyggelse af demens og mild cognitive impairment (MCI) hos raske ældre. Der er tale om et australsk-amerikansk klinisk forsøg med 19.114 deltagere fra 70-års alderen og opefter, der ved studiets start var uden hjertekarsygdom, fysiske handicap eller demens. Halvdelen af deltagerne blev via lodtrækning udvalgt til behandling med 100 mg acetylsalicylsyre dagligt, mens den anden halvdel uafvidende måtte tage til takke med placebo.

Ingen forskel i demensrisiko

Deltagerne blev i løbet af studieperioden undersøgt hvert andet år med forskellige kognitive tests, og hvis de faldt igennem på disse, blev de nærmere udredt for demens. Den mediane opfølgningstid var 4,7 år. Mistanke om demens blev rejst i 964 tilfælde, hvoraf 575 tilfælde blev bekræftet. Heraf blev 41% klassificeret som sandsynlig Alzheimer sygdom. Risikoen for at udvikle demens eller MCI var den samme i de to grupper. Der sås heller ingen forskel i udviklingen af aldersbetinget kognitiv svækkelse – målt ved hjælp af kognitive tests – i de to grupper.

Forebyggelse ved hjertekarsygdom?

Selvom resultaterne umiddelbart virker ret entydige, udelukker de ifølge forskerne bag studiet ikke, at brug af acetylsalicylsyre fra midt i livet og fremefter kunne have en forebyggende virkning mod Alzheimer. Den overraskende udmelding skal ses på baggrund af, at studiet ikke inkluderede personer med hjertekarsygdom, der formentlig ville have haft mest gavn af behandlingen. Ifølge tidligere forskning er en positiv virkning af acetylsalicylsyre primært blevet påvist for personer med symptomatisk hjertekarsygdom eller cerebrovaskulær sygdom. Det er derfor muligt, at den lave sygdomsbyrde blandt de asymptomatiske ASPREE-deltagere kan forklare den manglende forebyggende effekt af acetylsalicylsyre i det aktuelle studie.