Til forsiden

Holdninger til demens

15. november 2019 af Kasper Jørgensen

En verdensomspændende spørgeskemaundersøgelse om viden og holdninger i forhold til demens tyder på, at der er brug for mere oplysning om demens til befolkningen. Eksempelvis tror to ud af tre personer globalt, at demens er en følge af normal aldring og én ud af fire mener ikke, at man kan gøre noget for at forebygge demens.
DAISY

Alzheimer's Disease International, der er en paraplyorganisation for Alzheimerforeninger over hele kloden, har i World Alzheimer Report 2019 fremlagt resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse baseret på knap 70.000 deltagere fra 155 lande. Undersøgelsen, der blev udført af London School of Economics and Political Science i foråret 2019, omfatter patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle samt almindelige borgere.

Viden om demens

Med hensyn til viden om demens i den almene befolkning globalt viser undersøgelsen blandt andet at:

 • 95% forventer, at de i løbet af livet vil udvikle demens
 • 78% er bekymrede for at udvikle demens på et tidspunkt
 • én ud af fire mener ikke, at man kan gøre noget for at forebygge demens
 • to ud af tre tror, at demens er en følge af normal aldring
 • 62% af sundhedsprofessionelle tror, at demens er en normal del af alderdommen
 • 82% af deltagerne er villige til at tage en genetisk test med henblik på at få kendskab til deres risiko for demens
 • 54% af deltagerne mener, at livsstilsfaktorer har betydning for udvikling af demens
 • Knap 40% af befolkningen mener, at der er tilstrækkelige offentlige tilbud til personer med demens og deres omsorgsgivere
 • Knap 70% af befolkningen mener, at der er tilstrækkeligt mange læger, der har forstand på at diagnosticere og behandle demens

Danmark indgik ikke i undersøgelsen, men mange af resultaterne præsenteres opdelt efter henholdsvis indkomstgrupper og geografiske regioner. Ved at se på besvarelserne fra gruppen af højindkomstlande og lande fra den europæiske region, kan man få et fingerpeg om, hvilke holdninger til demens, der er almindelige blandt personer fra sammenlignelige lande. Det bør dog nævnes, at demensområdet traditionelt har relativt god pressedækning i Danmark og at den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017 har bidraget til at holde fokus på emnet.

Hårdt prøvede pårørende

Spørgeskemaundersøgelsen giver også indblik i hvordan det opleves at være pårørende til en person med demens med ansvar for pleje og omsorg af vedkommende. Selvom lidt over halvdelen af de pårørende udtrykte positive følelser vedrørende deres rolle som omsorgsgivere og oplevede rollen som meningsfuld, var der også tegn på belastning og mistrivsel:

 • 52% oplevede, at det gik ud over deres helbred
 • 49% oplevede, at det gik ud over deres arbejde
 • 62% oplevede, at det gik ud over deres sociale liv

Endvidere var der mange omsorgsgivere, der havde holdt demensdiagnosen hemmelig for omverdenen.

Ud over resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indeholder rapporten også en række anbefalinger til oplysningskampagner om demens og bekæmpelse af fordomme og stigma i forhold til demens.