Til forsiden

Ph.d.-afhandling: Velfærdsteknologi i hverdagen

8. oktober 2019 af Mette Kjær

Kan velfærdsteknologi hjælpe mennesker med demens med at mestre hverdagslivet? Neuropsykolog, Laila Øksnebjerg har netop forsvaret sin ph.d., og hun har undersøgt, hvordan velfærdsteknologi kan designes og bruges i hverdagen. 
Laila-ph.d..jpg

Vi har en formodning om, at velfærdsteknologi kan støtte mennesker med demens til at mestre hverdagen, men vi mangler forskningsbaseret evidens for anvendelighed og effektivitet samt metoder til, hvordan man integrerer teknologien i hverdagen. 

ReACT-appen

Som en del af studiet har Laila Øksnebjerg udviklet ReACT-appen, der støtter hukommelse og struktur  for personer, der har demens eller kognitive vanskeligheder af andre årsager. Appen er en smart kalender, der samler vigtige funktioner i én app. Dvs, at den udover at være en kalender også samler fx kontakter og en dagbogsfunktion med personlige billeder. Appen er et godt eksempel på en form for velfærdsteknologi, der kan støtte mennesker med demens til at mestre hverdagen. 

Det nytter at inddrage målgruppen

ReACT-appen er designet og testet sammen med mennesker med demens og pårørende. Projektet har inddraget mere end 150 personer med demens og 130 pårørende. Deltagerne har haft indflydelse på selve app’ens funktioner og på de metoder, der kan anvendes for at integrere appen i hverdagen. 

Resultaterne af ReACT-projektet har vist, at der er store fordele ved at involvere brugere i udvikling og test af teknologien. Det sikrer at design og funktionalitet matcher behov og kapacitet hos målgruppen. 

Integration i hverdagen

En del af forskningsprojektet har også handlet om at undersøge, hvilke metoder man kan anvende for at integrere appen i hverdagslivet og lade den fungere som en reel støtte. Studierne har vist, at der er forskellige metoder, der kan anvende. Projektet undersøgte både effekten af gruppeundervisning og en metode, hvor deltagere med støtte fra pårørende selv lærte at bruge appen. 

Resultaterne viste at begge metoder var effektive i forhold til at fremme brug af teknologi. En del af deltagere er blevet langtidsbrugere, og flere har nu brugt appen i mere end 2½ år, selvom de lever med en fremadskridende demenssygdom. 

Vigtigheden af god timing

Undersøgelsen viste også, at det er vigtigt, at personer med demens tilbydes velfærdsteknologi på det rette tidspunkt i deres sygdomsforløb, og at støtte fra pårørende og professionelle har central betydning for at teknologien bliver integreret i hverdagen. 

Teknologien indgår i en større helhed af tilbud

Undersøgelsens resultater peger overordnet set på, at velfærdsteknologi ikke bør ses som en isoleret ting, hvor det blot handler om at tilbyde teknologiske løsninger, men som en integreret del af psykosociale tilbud til et menneske med demens. 

App’en er gratis og kan hentes af alle

Kalender-app’en ligger tilgængelig i App Store og i Google Play. 

Laila-ph.d.-vejledere.jpg

Bedømmelseskommité

  • Lars Vedel Kessing, Professor, dr. med., Psykiatrisk Center København og Institut for Klinisk Medicin, Kø-benhavns Universitet (chairman).
  • Anja Maier, Professor, ph.d., Engineering Systems Division, DTU Management Engineering, Dan-marks Tekniske Universitet (DTU)
  • Franka Meiland, Senior Researcher, MSc, ph.d., Department of Psychiatry, General Practice & Elderly Care Medicine. Amsterdam University Medical Center, The Netherlands.

Vejledere

  • Gunhild Waldemar, professor, dr.med., Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigs-hospitalet og Københavns Universitet. (Hovedvejleder)
  • Bob Woods, Emeritus Professor, MSc, FBpsS, Dementia Services Development Centre Wales, Bangor University, United Kingdom.