Til forsiden

EEG som diagnostisk markør for Alzheimers sygdom

25. september 2019 af Kasper Jørgensen

Nye metoder til at måle forbindelserne mellem forskellige områder i hjernen åbner mulighed for, at EEG (elektroencephalografi) på længere sigt vil kunne anvendes som et billigt, nemt og ikke-invasivt bidrag til diagnosticering af Alzheimers sygdom.  
laege_patient_1200px.jpg

Ved udredning og diagnosticering af demenssygdomme anvendes forskellige typer hjernescanninger og analyse af rygmarvsvæsken sammen med flere andre undersøgelser. Disse såkaldte parakliniske undersøgelsesmetoder bidrager ofte med nyttig diagnostisk viden, men er for flertallets vedkommende kostbare, invasive eller kun tilgængelige på de store universitetshospitaler. EEG udmærker sig ved at være en billig og let tilgængelig undersøgelsesmetode, men hidtil har EEG ikke været særligt anvendelig ved diagnosticering af Alzheimers sygdom.

Nordisk samarbejde

EEG-konnektivitet beskriver den tidsmæssige sammenhæng mellem signaler, der er optaget i forskellige områder af hjernen. Der er tidligere publiceret nogle få studier, der tyder på, at metoder til analyse af EEG-konnektivitet kan skelne mellem personer med og uden alzheimer.

Det aktuelle studie er baseret på NORDEEG sammenslutningen, der omfatter seks hukommelsesklinikker fra Danmark, Norge, Sverige og Island. Der deltog 117 patienter med Alzheimers sygdom, 117 patienter med mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI) og 135 kontrolpersoner i studiet. Patienterne fik lavet EEG-undersøgelse ved deres første besøg i en hukommelsesklinik.

Validering påkrævet

Resultaterne viser, at EEG-konnektivitet skelner mellem de tre deltagergrupper med mere end 95 procents nøjagtighed. Hvis man har særlig indsigt i neurofysiologi kan det være relevant at vide, at den største forskel mellem patienter med Alzheimers sygdom og kontrolpersoner sås på variablen ’EEG coherence i alphabåndet’, der yderligere korellerede med et mål for hukommelse i form af en 10-ords listeindlæringstest.

Ifølge læge Christian Sandøe Musaeus, Nationalt Videnscenter for Demens, der er den primære forsker bag studiet, kan EEG-konnektivitet muligvis anvendes som diagnostisk markør for Alzheimers sygdom i fremtiden, idet metoden peger på specifikke patologiske ændringer hos disse patienter. Det er imidlertid nødvendigt at validere metoden i en ny, uafhængig gruppe af patienter og kontrolpersoner, før den kan tages i brug som diagnostisk redskab.