Til forsiden

BASIC – et nyt udredningsværktøj for demens

20. august 2019 af Kasper Jørgensen

BASIC er et nyudviklet, valideret dansk værktøj til støtte for udredning af demens og mild cognitive impairment (MCI). Værktøjet har væsentligt højere diagnostisk træfsikkerhed end det nuværende standardværktøj Mini-Mental State Examination (MMSE) og er desuden hurtigere at anvende. 
20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
Artikel om BASIC er netop udkommet i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Geriatric Psychiatry. 

 
Som en udløber af Den Nationale Demenshandlingsplan fra 2017 fik Nationalt Videnscenter for Demens til opgave at udvikle, validere og implementere et nyt værktøj, der skal kunne bruges bredt i primær- og sekundærsektoren til identifikation af demens og kognitiv svækkelse i de tidlige stadier.

Tidligere forskning har vist, at værktøjer, der kombinerer kognitive tests med strukturerede spørgsmål til patienten og/eller en pårørende, har relativt høj diagnostisk træfsikkerhed sammenlignet med værktøjer, der alene er baseret på kognitiv testning eller spørgsmål til patient og pårørende.

Brief Assessment of Impaired Cognition (BASIC) er sammensat af fire komponenter:

  • tre spørgsmål til patienten
  • styret ordmobilisering (supermarkedsvarer)
  • kategoristyret hukommelsestest
  • tre spørgsmål til en informant

Validering i fem regioner

Værktøjet blev i løbet af 2018 og starten af 2019 prospektivt valideret i demensudredningsenheder fra alle fem regioner: Regionalt Videnscenter for Demens i Roskilde, Demensklinikken i Svendborg, Demensteamet i Neurologisk Klinik, Aarhus, Demensenheden i Region Nordjylland samt Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

Patienter, fortløbende henvist fra almen praksis til demensudredning, blev testet ved deres første besøg på klinikken forud for diagnosetidspunktet. Pårørende til patienterne blev inviteret til at indgå som kontrolpersoner i valideringen. Når en klinisk diagnose senere forelå, blev den anvendt som såkaldt gold standard ved beregningen af den diagnostiske træfsikkerhed af BASIC. Som led i valideringen blev 428 personer undersøgt.

Høj træfsikkerhed

BASIC havde en meget høj diagnostisk træfsikkerhed for demens (122 personer) sammenlignet med sociodemografisk matchede kontrolpersoner (109 personer). Specificiteten var på 98% og sensitiviteten på 95%.

Til sammenligning havde MMSE en specificitet på 90% og en sensitivitet på 82%.

I almen praksis kan det også være relevant at identificere patienter med kognitiv svækkelse (fx MCI) med henblik på henvisning til en demensudredningsenhed, selvom de ikke nødvendigvis opfylder demenskriterierne.

En supplerende analyse med inddragelse af en gruppe med kognitiv svækkelse (demens eller MCI; 162 personer) viste, at BASIC også her havde en høj diagnostisk træfsikkerhed, hvorimod den diagnostiske træfsikkerhed af MMSE dykkede.

Det tog ca. 5 minutter at gennemføre BASIC, mens MMSE tog 10-15 minutter.

Nationalt Videnscenter for Demens er i færd med at søge midler til yderligere afprøvning af BASIC i almen praksis. Hvis man som kliniker i mellemtiden er interesseret i at se nærmere på det ny værktøj eller afprøve det, kan BASIC frit rekvireres fra Videnscenteret.

Se BASIC værktøjet her.