Til forsiden

Udviklingen i dødelighed blandt personer med demens

2. juli 2019 af Kasper Jørgensen

Ældre med demens har to til tre gange så høj årlig risiko for at dø som ældre uden demens. I perioden 1996 til 2015 har den årlige dødelighed både blandt ældre med demens og i den samlede ældrebefolkning været jævnt faldende. Da dødeligheden fortsat er væsentligt forhøjet blandt ældre med demens, er der behov for tiltag, der kan forbedre helbredstilstanden og mindske dødeligheden i denne gruppe.
gruppe_minoritet_1200x800px.jpg

Forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens og Center for Registerforskning har ved hjælp af data fra landsdækkende registre undersøgt udviklingen i dødelighed blandt ældre med og uden demens gennem en 20-årig periode.

Studiet er baseret på dataudtræk vedrørende alle indbyggere i Danmark fra 65-års alderen og opefter fra 1996 til og med år 2015. Det drejer sig om ca. 2 mio. ældre, hvoraf knap 166.000 personer var registreret med en demensdiagnose. Af disse døde ca. 131.000 personer i perioden.

På langs og på tværs

Dødeligheden er opgjort i form af såkaldte mortalitetsrate-ratioer – en lidt teknisk størrelse, der udtrykker forholdet mellem to forholdstal.

Aktuelt drejer det sig om forholdet mellem årlige dødelighedsrater for personer med og uden demens. For at have et ankerpunkt satte forskerne referenceværdien 1.00 for dødelighedsraten hos personer uden demens i 1996. Derved er det muligt at foretage både langsgående og tværgående sammenligninger. Dels kan man beskrive ændringer i dødelighed over tid – og dels kan man sammenligne dødelighedsrater i forskellige grupper indenfor samme år.

Faldende dødelighed gennem årene

I løbet af de 20 år, som forskerne kikkede på, faldt den årlige aldersjusterede mortalitetsrate-ratio for kvinder med demens fra 2,76 til 2,05, mens den aldersjusterede mortalitetsrate-ratio for mænd med demens faldt fra 3,10 til 1,99.

Samtidig aftog de årlige aldersjusterede mortalitetsrate-ratioer i den samlede ældrebefolkning fra referenceværdien 1,00 til 0,66 for kvinder og 0,60 for mænd.

Forskergruppen beregnede endvidere 5-års overlevelsen for personer med demens og for den samlede ældrebefolkning i seks forskellige aldersgrupper fra 65-års alderen og opefter. Der sås en signifikant lavere sandsynlighed for 5-års overlevelse blandt personer med demens i alle seks aldersgrupper sammenlignet med den generelle ældrebefolkning.

Selv i den allerældste aldersgruppe (90+ år) var sandsynligheden for overlevelse signifikant lavere efter en demensdiagnose.

Forhøjet dødelighed ved demens

Sammenfattende viser registerundersøgelsen, at overdødeligheden for mennesker med demens fra 1996 til 2015 har været relativt konstant.

I løbet af den 20-årige observationsperiode har den årlige dødelighed både blandt ældre med demens og i den samlede ældrebefolkning været jævnt faldende. Det relative fald i dødelighed er omtrent det samme i de to grupper.

Sandsynligheden for at overleve i fem år var signifikant nedsat for personer med demens i alle aldersgrupper sammenlignet med den samlede ældrebefolkning. 

På baggrund af resultaterne vurderer forskergruppen, at der er særligt behov for tiltag, der kan forbedre helbredstilstanden og mindske dødeligheden blandt ældre med demens.

Taudorf L, Nørgaard A, Jørgensen K, Waldemar G, Laursen TM. Mortalitet ved demens: den nationale udvikling fra 1996 til 2015.  Poster ved DemensDagene 2019