Til forsiden

Kan fysisk træning hæmme inflammation ved Alzheimers sygdom?

9. juli 2019

Betændelsesreaktioner, også kaldet inflammation, i centralnervesystemet er en del af sygdomsbilledet ved Alzheimers sygdom. Det har ført til overvejelser om, hvorvidt det kunne have en gavnlig effekt på sygdomsudviklingen at bremse inflammation. Resultater fra et dansk studie tyder på, at fysisk træning kan bidrage til at hæmme inflammation ved Alzheimers sygdom.
ADEX-træning-053_web.jpg

Ved Alzheimers sygdom ses øgede niveauer af markører for inflammation i blod og rygmarvsvæske. I forbindelse med det danske ADEX-studie (2012-2014), der undersøgte virkningen af fysisk træning hos patienter med Alzheimer, analyserede forskerne blod og rygmarvsvæske fra 198 deltagere.

Prøver af blod og rygmarvsvæske fra patienter før og efter træning blev sammenlignet med en kontrolgruppe, som ikke modtog fysisk træning.

De fleste markører for inflammation forblev upåvirkede af træning, men nogle få markører skilte sig ud. Det drejer sig bl.a. om Interleukin-6 (IL-6), der frigøres fra musklerne og finder vej ud i blodet under træning. IL-6 ser ud til at have en anti-inflammatorisk systemisk virkning i organismen.

Træning på recept?

Tidligere forskning i IL-6 har primært været baseret på raske unge mennesker, men resultaterne fra ADEX-studiet tyder på, at på trods af at deltagerne var godt oppe i årene, havde alzheimer og ikke trænede regelmæssigt, kunne der alligevel påvises øgede IL-6 niveauer efter træning.

Resultaterne har værdi for patienter med Alzheimer og andre neurodegenerative sygdomme, da det ser ud til, at træning måske kan medvirke til at bremse inflammation. Indtil videre er det uklart, om den mulige anti-inflammatoriske virkning af fysisk træning er stor nok til at have nogen reel betydning for sygdomsforløbet ved Alzheimer.

Men hvis fremtidige studier kan vise, at fysisk træning medfører en langsommere eller mere lempelig sygdomsudvikling, kan man måske forestille sig ’træning på recept’ som et muligt tilbud til patienter med Alzheimers sygdom.