Til forsiden

WHO-anbefalinger om nedsættelse af risiko for demens

22. maj 2019 af Kasper Jørgensen

En sundhedsfaglig ekspertgruppe nedsat af WHO har gransket den foreliggende evidens vedrørende nedsættelse af risikoen for kognitiv svækkelse og demens. Nu foreligger resultatet af eksperternes anstrengelser i form af en rapport med retningslinjer for forebyggelsesindsatsen.
senior_mand_motionscenter_1200px.jpg

Mængden af videnskabelige artikler vedrørende risikofaktorer for kognitiv svækkelse og demens er siden årtusindeskiftet vokset eksponentielt.

Selv som fagperson kan det være vanskeligt at bevare overblikket over de mange forskningsresultater, der ovenikøbet har det med at pege i lidt forskellige retninger.

Kognitiv svækkelse og demens kan ikke forebygges i absolut forstand, da ingen tiltag så vidt vides udgør nogen garanti mod at miste sine åndsevner før eller siden, men meget tyder på, at det er muligt at udskyde debuttidspunktet og forsinke udviklingstempoet. Hvilket også er værd at tage med.

Grundig evidensvurdering

WHO ekspertgruppe har identificeret 12 fokusområder for anbefalinger om, hvordan risikoen for kognitiv svækkelse og demens kan reduceres. Anbefalingerne er baseret på en kritisk og systematisk gennemgang af den foreliggende forskning.

De er formuleret som enten stærke eller svage (’betingede’) anbefalinger. I de få tilfælde, hvor evidensen er nogenlunde entydig, og der ikke er nogen risiko for bivirkninger eller ubehag, er der givet en stærk anbefaling. Således får fysisk aktivitet og rygestop en stærk anbefaling med på vejen.

Kontrol og behandling af for højt blodtryk og diabetes får stærke anbefalinger som midler til generel sundhedsfremme – men tiltagene får kun svage anbefalinger som veje til nedsættelse af risikoen for kognitiv svækkelse eller demens.

Anbefalingerne er via WHO’s hjemmeside tilgængelige på seks forskellige sprog, men er her oversat til dansk.

Fysisk aktivitet

Anbefal fysisk aktivitet til voksne med et normalt kognitivt funktionsniveau med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse.

 • Stærk anbefaling
 • Evidenskvalitet: moderat

Overvej at anbefale fysisk aktivitet til voksne med mild cognitive impairment (MCI) med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: lav

Rygestop

Tilbyd rygestop-interventioner til voksne, der ryger, idet de kan mindske risikoen for kognitiv svækkelse og demens samt medføre andre sundhedsmæssige gevinster.

 • Stærk anbefaling
 • Evidenskvalitet: lav

Kost og ernæring

Anbefal middelhavskost eller tilsvarende til voksne med et normalt kognitivt funktionsniveau eller MCI med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: moderat

Anbefal en sund og varieret kost til alle voksne baseret på WHO’s anbefalinger om sund kost.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: lav til høj (afhænger af type af fødevare)

B- og E-vitamin, flerumættede fedtsyrer og multivitaminer bør ikke anbefales med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Stærk anbefaling
 • Evidenskvalitet: moderat

Alkohol

Tilbyd interventioner med henblik på at reducere eller standse skadeligt brug af alkohol til voksne med et normalt kognitivt funktionsniveau eller MCI for at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens samt opnå andre sundhedsmæssige gevinster.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: moderat

Kognitiv træning

Overvej at tilbyde kognitiv træning til voksne med et normalt kognitivt funktionsniveau eller MCI med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: meget lav til lav

Social aktivitet

Der er utilstrækkelig dokumentation vedrørende social aktivitet og mindskelse af risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

Socialt samvær og social støtte er stærkt associeret med sundhed og trivsel livet igennem og social inklusion bør støttes gennem hele livsforløbet.


Vægtkontrol

Overvej at tilbyde interventioner mod overvægt og/eller fedme midt i livet med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: lav til moderat

For højt blodtryk

Tilbyd kontrol og behandling til voksne med hypertension i overensstemmelse med eksisterende WHO retningslinjer.

 • Stærk anbefaling
 • Evidenskvalitet: lav til høj (afhængig af type af intervention)

Overvej at tilbyde kontrol og behandling til voksne med hypertension med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: meget lav (vedr. effekt i forhold til demens)

Diabetes

Tilbyd kontrol og behandling til voksne med diabetes i form af lægemidler og/eller livsstils-interventioner i overensstemmelse med eksisterende WHO retningslinjer.

 • Stærk anbefaling
 • Evidenskvalitet: meget lav til moderat (afhængig af type af intervention)

Overvej at tilbyde kontrol og behandling til voksne med diabetes med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: meget lav

For højt kolesterol

Overvej at tilbyde kontrol og behandling til voksne med dyslipidæmi midt i livet med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

 • Svag anbefaling
 • Evidenskvalitet: lav

Depression

Der er aktuelt utilstrækkelig dokumentation til at anbefale brug af antidepressive lægemidler med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

Tilbyd kontrol og behandling til voksne med depression i form af lægemidler og/eller psykologiske interventioner i overensstemmelse med eksisterende WHO Mental Health Gap Action Programme retningslinjer.


Nedsat hørelse

Der er aktuelt utilstrækkelig dokumentation til at anbefale brug af høreapparater med henblik på at mindske risikoen for kognitiv svækkelse/demens.

Ældre mennesker bør tilbydes screening med henblik på rettidig identifikation og behandling af nedsat hørelse som anbefalet i WHO Guidelines on Integrated Care for Older People