Til forsiden

Ph.d.-forsvar om forbrug af psykofarmaka til ældre med demens

6. maj 2019 af Mette Tandrup Hansen

Læge Ane Nørgaard Christensen har undersøgt forbruget af antipsykotika og andre typer psykofarmaka til ældre med demens. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling: “Use of Psychotropic Drugs in Patients with Dementia: A Nationwide Pharmacoepidemiologic Study" onsdag den 12. juni. Alle er velkomne. 
salen_mindre.jpg

Psykiske symptomer og adfærdsforstyrrelser optræder hyppigt hos ældre med demens og udgør ofte en stor belastning for både patienter og pårørende. Symptomerne behandles ofte med psykofarmaka, trods risiko for alvorlige bivirkninger.

ane

Ane Nørgaard Christensen har i sin ph.d.-afhandling undersøgt forbruget af antipsykotika og andre typer psykofarmaka til ældre med demens.

Ved hjælp af nationale registerdata fandt man et faldende forbrug af antipsykotika, men at antipsykotika ofte kombineres med andre typer psykofarmaka (antidepressiva, benzodiazepiner og sovemedicin).

Dødeligheden var 35% højere blandt patienter, som blev behandlet med antipsykotika sammenlignet med patienter som ikke fik antipsykotika.

Dødeligheden for patienter som blev behandlet med antipsykotika i kombination med benzodiazepiner var mere end fordoblet ift. patienter som kun fik antipsykotika.

Mens dødeligheden hos patienter i behandling med antipsykotika i kombination med antidepressiva var lavere.

Tid og sted: 

Ph.d-forsvaret finder sted onsdag den 12. juni 2019, kl. 14:00 i Auditorium 93, Rigshospitalet – Henrik Harpestrengsvej 4B.

Bedømmelseskomité:

  • Merete Nordentoft, Professor, dr. med. Psykiatrisk Center København og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet (chairman).
  • Jesper Hallas, Professor, dr. med. Klinisk Farmakologi og Farmaci, Clinical Trial Unit, Syddansk Universitet
  • Paul Newhouse, Professor, Center for Cognitive Medicine, Department of Psychiatry Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA

Vejledere:

  • Gunhild Waldemar, overlæge, professor, dr.med., Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet. (Hovedvejleder)
  • Christiane Gasse, Seniorforsker, farmaceut, ph.d., Afdeling for Depression og Angst, afd. Q, Aarhus Universitet.
  • Christina Jensen-Dahm, læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet og Københavns Universitet.