Til forsiden

Enestuer forebygger at indlagte patienter udvikler delir

29. april 2019 af Mette Tandrup Hansen

Når ældre patienter får en stue for sig selv fremfor at ligge på en flersengsstue, halveres deres risiko for at blive ramt af den farlige tilstand delir. Det viser et studie fra Århus Universitetshospital publiceret i tidsskriftet Aging Clinical and Experimental Research.
Sygehus_skilt_1200px.jpg

Ældre mennesker – og særligt mennesker med demens – er i høj risiko for at udvikle delir. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan man bedst kan forebygge delir.   

I marts 2017 flyttede geriatrisk afdeling på Århus Universitetshospital fra gamle bygninger med flersengsstuer til en ny bygning med enestuer. Der var ingen ændringer i optageområde, personale eller indlæggelseskriterier. 

I forbindelse med flytningen undersøgte man, hvilken betydning enestuer har sammenlignet med flersengsstuer i forhold til patienters risiko for at udvikle delir. 

I alt deltog 1.014 patienter over 74 år i observationsstudiet. Ud af disse var 105 patienter delirøse ved indlæggelsen. På dette punkt var der ingen signifikant forskel mellem den gamle og den nye afdeling. Delir blev vurderet af sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter hver morgen og hver aften med det validerede psykometriske screeningsredskab Confusion Assessment Method, CAM.  

Udover halveringen af risikoen for delir, blev indlæggelsestiden i gennemsnit er forkortet med 1½ døgn, efter at afdelingen flyttede til den nye bygning med enestuer.  

For patienter, som allerede havde delir ved indlæggelse, gjorde enestuer ikke nogen forskel på længden af den delirøse episode. Dette understreger vigtigheden af primær forebyggelse af delir med et nonfarmakologisk tiltag som fx enestue.  

Enestuerne giver derudover mulighed for, at pårørende kan overnatte, hvilket er en stor tryghed for mange ældre patienter.

Betydning for patienter med demens

Uddannelseskonsulent, sygeplejerske Elsebeth Glipstrup har i mange år beskæftiget sig med delir og demens. Hun finder, at studiet også er meget relevant i forhold til personer med demens, som bliver indlagt på sygehus: 

- Vi ved, at patienter med demens, har en betydelig øget risiko for at udvikle delir i forbindelse med sygdom og i højere grad taber færdigheder efterfølgende. Derfor vil enestue være afgørende for patientens forløb, både under indlæggelsen og i forhold til fremadrettet at kunne bevare færdigheder. I mine øjne bør man tage særlige hensyn, som fx at prioritere enestue, til patienter med demens for at sikre en tryg og sikker indlæggelse. 

Læs mere: