Til forsiden

Søg støtte til forskning hos Alzheimer-forskningsfonden

11. marts 2019 af Mette Tandrup Hansen

Frem til 26. april kan man indsende interessetilkendegivelser til Alzheimer-forskningsfonden, der både yder støtte til basalforskning og til klinisk forskning - herunder forskning i pleje og omsorg samt non-farmakologiske behandlingsprincipper.
computer_og_haand_1200px.jpg

Alzheimer-forskningsfonden uddeler i 2019 i alt kr. 3,5 mio. kroner i flere portioner af max 500.000 kr.

Der kan ydes støtte til forskning i Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Fonden lægger vægt på at støtte gennemførlig original dansk forskning af høj videnskabelig kvalitet og støtter to områder:

  1. klinisk forskning, herunder forskning i pleje og omsorg samt non-farmakologiske behandlingsprincipper og
  2. basalforskning.

Der kan ansøges om støtte til løn og/eller særlige driftsudgifter (nødvendigt materiale/apparatur). Projekter, hvortil der søges om støtte til bl.a. ph.d.-stipendium, vil have særlig bevågenhed. 

Ansøgningsproces

For at komme i betragtning skal man senest den 26. april 2019 kl. 12 sende en interessetilkendegivelse til formand for Alzheimerforeningens forskningsudvalg, professor Steen Hasselbalch på mail: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk  

Interessetilkendegivelsen skal udformes som en mini-ansøgning på dansk og indeholde:

  • Ansøgers navn, privatadresse og institution/arbejdsadresse
  • Sted hvor projektet skal udføres
  • Eventuelle samarbejdspartnere

Den videnskabelige bedømmelse af ansøgningerne foretages af Alzheimerforeningens forskningsudvalg.

Blandt de indsendt interessetilkendegivelser, vil forskningsudvalget medio maj invitere et mindre antal ansøgere til at indsende en endelig ansøgning.

Den endelige ansøgning (max 5 A4-sider eksklusive referencer, budget, CV og publikationsliste) skal sendes til Alzheimer-forskningsfonden medio juni 2019.

Alle ansøgere får skriftligt svar.

Uddeling af støtte i september 2019  

Støtten uddeles omkring den 21. september 2019 i forbindelse med fejringen af den årlige Internationale Alzheimerdag, hvor der forventes personligt fremmøde. 

Om Alzheimer-forskningsfonden

Alzheimer-forskningsfonden blev stiftet i 1996 og har til formål at støtte forskning i demenssygdomme. Fonden har endnu begrænsede midler, men lejlighedsvis mulighed for at uddele økonomisk støtte til forskningsprojekter efter opslag og ansøgning. Der blev således givet støtte til en række forskningsprojekter i 2006, 2009, 2011, 2013, 2016, 2017, og 2018.

Læs mere om Alzheimer-forskningsfonden