Til forsiden

BASIC er et nyt værktøj til udredning af demens

18. marts 2019 af Mette Tandrup Hansen

Nationalt Videnscenter for demens har udviklet et nyt værktøj til udredning for demens. Værktøjet har fået navnet BASIC (Brief Assessment of Impaired Cognition) og er målrettet til udredning af demens i almen praksis og på demensudredningsenheder.
alem_praksis_laege_patient_1200px.jpg

Som et led i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 fik Nationalt Videnscenter for Demens i 2017 til opgave at udvikle og afprøve et nyt værktøj til rettidig udredning for demens:  

- En rettidig diagnose bidrager til et bedre patientforløb – blandt andet ved, at det giver det enkelte menneske med demens mulighed for at afklare og formulere sine personlige ønsker til den fremtidige pleje og behandling, boligform, økonomi mv. mens handlekompetencen er i behold. Det er derfor af afgørende betydning, at vi har et validt værktøj, der kan anvendes ved mistanke om demens, siger projektleder, ph.d. Ann Nielsen. 

Afprøvet i fem klinikker

Det ny værktøj er udarbejdet af neuropsykolog Kasper Jørgensen og bygger på internationale erfaringer og viden om demensudredningen i Danmark.

I løbet af projektperioden er værktøjet blevet afprøvet på fem demensudredningsenheder i henholdsvis Aalborg, Aarhus, Svendborg og Roskilde samt Rigshospitalet i København.

 

Værktøjet har fået navnet BASIC - Brief Assessment of Impaired Cognition.  

 

BASIC_vaerktoej_initiativ_1_300px

BASIC består af:

  1. Et kort kognitivt testbatteri bestående af en hukommelsestest og en ordmobiliseringsprøve.

  2. Spørgsmål til patienten selv om kognitive problemer.

  3. Spørgsmål til en nær pårørende/informant om ændringer i patientens kognitive funktionsniveau i hverdagen. 

Lovende resultater og positive tilbagemeldinger 

De foreløbige resultater er lovende og viser, at BASIC er i stand til at skelne patienter med og uden demens bedre end MMSE (Mini-Mental State Examination), som på nuværende tidspunkt er det foretrukne værktøj.

Erfaringerne viser endvidere, at personalet oplever, at det nye værktøj er enkelt at administrere og samtidigt værdigt for patienter og pårørende.  

Adgang til værktøjet

I den kommende tid vil Nationalt Videnscenter for Demens arbejde for at få justeret værktøjet og publicere resultaterne fra valideringsstudiet i et internationalt videnskabeligt tidsskrift. 

I løbet af foråret 2019 vil det blive muligt at få adgang til værktøjet via Nationalt Videnscenter for Demens' hjemmeside.