Til forsiden

HN-prisen til demensforskere

9. november 2018

Hvert år uddeler Familien Hede Nielsens Fond HN-prisen, der i år går til tre demensforskere. Professor Hanne Mette Ochsner Ridder, professor Ulrik Gethe og professor Steen Hasselbalch modtog i går hver især 500.000 kr. ved et arrangement i København. 
HN_Prisen_2018_Steen_Hasselbalch.jpg

De tre prismodtagere forsker i demens på forskellig vis: 

  • Professor Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens er overlæge i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og forsker i tidlig opsporing og diagnostik af demens. En præcis og rettidig diagnose bidrager til et bedre forløb, bl.a. ved at give patienten og de pårørende mulighed for at få den rette støtte, behandling og hjælp så tidligt i forløbet som muligt. 
     
  • Professor Ulrik Gether er institutleder ved Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, hvor han forsker i bl.a. signalstoffer i hjernen – viden, der kan anvendes i forbindelse med udvikling af nye behandlingsmuligheder for demens.  
     
  • Professor Hanne Mette Ochsner Ridder fra Aalborg Universitet forsker i musikterapi. På plejeområdet kan musikterapi være med til at reducere agiteret adfærd, angst, apati og depression samt øge kognitive og sociale færdigheder hos mennesker med demenssygdom. 

De tre forskere modtog alle deres del af HN-prisen ved et arrangement torsdag den 8. november 2018 på Langelinie Pavillonen i København.

Om HN-prisen

Familien Hede Nielsens Fond blev stiftet i 1971 og støtter både videnskabelige, uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle formål. Fonden uddeler årligt 5-8 mio. kr., herunder HN-prisen på 1 mio. kr.  Som noget særligt i 2018 har fondens bestyrelse valgt at hæve HN-prisen til halvanden million kroner, der deles mellem tre demensforskere.

HN-prisen kan ikke søges, men indstilles derimod af formandsskabet til bestyrelsen.  

Læs mere om Familien Hede Nielsens Fond og HN-prisen her