Til forsiden

Alzheimer-forskningsfondens priser 2018

6. september 2018 af Mette Tandrup Hansen

Sygeplejerske og post.doc Aase Marie Ottesen og professor Helle Waagepetersen modtager i år Alzheimer-forskningsfondens to priser på 100.000 kroner for hver deres ekstraordinære indsats indenfor demens. Derudover uddeler fonden 3,4 mio. kr. til ni konkrete forskningsprojekter. Blandt modtagerne her er neuropsykolog Asmus Vogel og læge Christian Sandøe Musaeus fra Nationalt Videnscenter for Demens. 
Alz-forskningsfonden_logo.jpg

I denne uge, hvor Alzheimerforeningen i samarbejde med TV 2 sætter ekstra fokus på demens, uddelte Alzheimer-forskningsfonden i går for 16. gang to priser á 100.000 kroner til forskere og fagpersoner, der har gjort en ekstra indsats for demensområdet. Priserne blev uddelt af Asger Aamund, der er formand for den uafhængige Alzheimer-forskningsfond.

I begrundelserne for de to forskerpriser lyder det blandt andet:

_lille_Aase-Marie-Ottesen-Helle_Waagepetersen_ALZForskpris2018.jpg

Sygeplejerske og post.doc, Aase Marie Ottesen, Institut for Kommunikation og Psykologi, Forskerskolen i Musikterapi, Aalborg Universitet: Aase Marie Ottesen har vist, hvordan nærvær kan få plads i en professionel omsorg for mennesker med demens. I sit arbejde viser hun vejen for, hvordan sygeplejefaglig viden kan kobles med viden om kommunikative processer, læringsteori og indsigt i demens. I sin forskning - som blandt andet har ledt til en ph.d.-afhandling – anvender hun ikke blot metoder som musik, Marte Meo og Dementia Care Mapping, men går skridtet videre og beskriver, hvordan metoderne kan omsættes til hverdagspraksis og bruges, så omsorgsgivere får et fagligt løft. Hun hædres derfor med forskerprisen for sit mangeårige bidrag til at fremme dansk demensforskning i psykosociale metoder.

Professor (MSO) in Cellular Neuropharmacology, Helle Waagepetersen, institutleder ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet: Helle Waagepetersen tildeles Alzheimer-forskningsfondens pris for sit bidrag til at skabe betydelige gennembrud i vores forståelse af hjernens metabolisme og af, hvordan forskellige celletyper i hjernen samarbejder om de komplicerede metaboliske processer. Denne viden anvender hun til studier af neurodegeneration i form af bl.a. Alzheimers sygdom for at finde nye muligheder for behandling. Helle har publiceret mere end 132 censurerede videnskabelige publikationer og har modtaget en lang række priser for sit store arbejde.

Ni projekter får i alt 3,4 millioner kroner

Alzheimer-Forskningsfonden annoncerede også fondens støtte til ni konkrete forskningsprojekter, der til sammen får i alt 3,4 millioner kroner. Blandt modtagerne her er to forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens:

Asmus_Vogel.gif

Asmus Vogel, Nationalt Videnscenter for Demens: ‘Measuring memory change in “asymptomatic” Alzheimer’s disease.'
Asmus Vogel vil i sit forskningsprojekt afprøve og udvikle en række neuropsykologiske test og skalaer, der kan afspejle de kognitive svigt, som følger af de tidligste biomarkørændringer ved Alzheimers sygdom. Ved hjælp af hjernescanninger og analyser af rygmarvsvæske kan man i dag måle mikroskopiske ændringer ca. 10 år før, at man kan måle hukommelsessvigt med fx ordlister – men nogle personer kan beskrive ændringer i hukommelsen endnu tidligere. Tests som måler selvbiografisk hukommelse kan derfor være særligt brugbare ved kognitiv testning af personer med mulig Alzheimers sygdom. Projektet kan derfor være med til at belyse, at kognitive svigt optræder endnu tidligere end hidtil antaget ved Alzheimers sygdom og medvirke til at udvikle effektive metoder til at måle disse. 

Christian_Mesaeus_95px.jpg

Christian Sandøe Musaeus, Nationalt Videnscenter for Demens: ’Epileptisk aktivitet hos patienter med Alzheimers sygdom og Lewy Body demens’. Ved hjælp af en ny type udstyr skal Christian Sandøe Musaeus’ forskningsprojekt kortlægge, om der hos patienter med Alzheimers sygdom eller hos patienter med Lewy Body demens findes epileptisk aktivitet. Hvis det viser sig, at patienterne har epileptisk aktivitet, vil det være muligt at behandle dette med antiepileptisk medicin, der muligvis kan forbedre patienternes funktionsniveau. 

Alle_ALZ_forskningpris2018.jpg

De øvrige modtagere af forskningsstøtte er: 

  • Olav Andersen, Aarhus Universitet: Local synaptic translation of a novel splice-variant of the Alzheimer’s Disease risk gene SORL1

  • Bente Finsen, Syddansk Universitet: Funktionel Karakterisering af Serotonerg Signalering i Innate Mikroglia ved Alzheimer’s Sygdom 

  • Julie Kølbe Krøier, Aalborg Universitet: Exploring person attuned musical interactions between carers and persons with moderate to severe dementia living in nursing homes 

  • Kristine Freude, Københavns Universitet: Stem cellbased studies of microglia activation in sporadic Alzheimer’s disease patients with innate immune system risk factors

  • Jørgen Rungby, Aarhus Universitet: KETOCOGNITION – The Influence of Ketone Bodies and SGLT-2 Inhibition on Cognition in Type 2 Diabetes Patients at High Risk for Cognitive Disease 

  • Ida Marie Lind, Københavns Universitet og Alzheimerforeningen: Tættere på livet med demens – et antropologisk PhD-studie af hverdagslivet hos mennesker med let grad af Alzheimers sygdom

  • Tania Hansen, Syddansk Universitet: Demensvenlighed – diskurs, diskursiv og social praksis”

Læs mere om Alzheimer-forskningsfonden

Fotos af prismodtagere: Jon Fiala Bjerre, Alzheimerforeningen