Til forsiden

Forsøg med nyt lægemiddel mod Huntingtons sygdom

13. december 2017 af Kasper Jørgensen

Foreløbige resultater fra forsøg med et nyt lægemiddel mod Huntingtons sygdom har vakt opsigt blandt forskere og patientforeninger. Forsøgslægemidlet ser ud til at reducere mængden af skadelige former for huntingtin-protein, der menes at spille en nøglerolle i udviklingen af sygdommen. Det er dog for tidligt at sige noget om, hvorvidt forsøgslægemidlet vil kunne bidrage til at forsinke sygdommens udvikling.
20160126TB_NVD_Genre47-1200x800.jpg

For godt to år siden startede det første forsøg på mennesker med et forsøgslægemiddel, der i tidligere studier med mus har vist sig at nedsætte mængden af en skadelig form af huntingtin-protein i hjernecellerne.

Forsøget var et sikkerhedsstudie med 36 deltagere, der alle havde Huntingtons sygdom i et tidligt stadie. For at sikre, at lægemidlet kunne nå ind i hjernen uden at blive bremset af blod-hjernebarrieren, blev det indgivet direkte i rygmarvsvæsken.

Skadeligt proteinstof reduceres

Ifølge en pressemeddelelse fra medicinalfirmaet Ionis Pharmaceuticals er de første resultater fra forsøget positive.

For det første var forsøgslægemidlet, der indtil videre går under navnet IONIS-HTTRx, uden væsentlige bivirkninger og blev tolereret godt af deltagerne.

For det andet sås en reduktion af muterede former for huntingtin-proteinet hos deltagerne. Reduktionen af det skadelige protein var dosisafhængig – jo højere dosis, jo større reduktion.

Resultaterne forventes præsenteret på videnskabelige konferencer i løbet af første halvdel af 2018 og siden offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter.

Antisense teknik nedregulerer gener

IONIS-HTTRx er baseret på såkaldt antisense teknik, der er en molekylærbiologisk metode, som bruges til at nedregulere specifikke geners aktivitet. Ved hjælp af antisense teknikken kan man så at sige slukke for uønskede gener. 

Det aktuelle forsøgslægemiddel kan herved mindske mængden af huntingtin RNA (ribonukleinsyre) i hjernen, og når der er færre RNA ’budbringere’ i omløb, falder produktionen af huntingtin-proteinet. 

Store forventninger

Leder af sikkerhedsstudiet, Sarah Tabrizi, professor i klinisk neurologi og leder af University College Londons Huntington Center, knytter store forventninger til studiet:

"Resultaterne af dette kliniske forsøg har afgørende betydning for patienter med Huntingtons sygdom og deres familier. For første gang har et lægemiddel sænket niveauet af det giftige, sygdomsfremkaldende protein i nervesystemet, og lægemidlet var sikkert og veltolereret. Det er vigtigt, at vi hurtigt igangsætter et større forsøg for at afprøve, om forsøgslægemidlet forsinker forværring af sygdommen."

Det videre arbejde med at undersøge den kliniske effekt og sikkerhed af forsøgslægemidlet, organiseres af medicinalfirmaet Roche. Projektet forventes at involvere mange lande og aktører.

Forsøgslægemidlet er designet med henblik på at mindske produktionen af alle varianter af huntingtin-proteinet, der i en muteret form er involveret i udviklingen af sygdommen.

Det betyder, at forsøgslægemidlet formentlig vil kunne anvendes bredt til behandling af personer med Huntingtons sygdom, uanset hvilken individuel huntingtin-mutation, de har.

Fakta om studiet:  

Der var tale om et randomiseret, placebo-kontrolleret klinisk forsøg – et såkaldt fase 1/2a studie – der sigtede mod at undersøge sikkerhed og tolerabilitet af forskellige doser af IONIS-HTTRx hos personer med Huntingtons sygdom.

Der foregår aktuelt en fortsættelse af sikkerhedsstudiet, hvor alle deltagere får mulighed for at afprøve forsøgslægemidlet – et såkaldt open label extension-studie.