Til forsiden

Uklart om flydende kosttilskud forsinker Alzheimers sygdom

8. november 2017 af Kasper Jørgensen

Et toårigt klinisk forsøg med kosttilskuddet Fortasyn Connect til patienter med forstadier til Alzheimers sygdom viser ikke umiddelbart effekt. Effekten viser sig hverken på det kognitive funktionsniveau vurderet ved hjælp af et neuropsykologisk testbatteri eller på risikoen for at tilstanden udvikler sig til demens. Alligevel er der tegn på, at kosttilskuddet kan bidrage til at bevare det kognitive og praktiske funktionsniveau i hverdagen.
hjernescanning.jpg

Ifølge mange befolkningsundersøgelser udgør kost en væsentlig modificerbar risikofaktor for udvikling af kognitiv svækkelse og demens. Visse kosttyper ser ud til at øge risikoen, mens andre kosttyper tilsyneladende har en beskyttende virkning.

LipiDiDiet-projektet

Det flydende kosttilskud Fortasyn Connect er udviklet på baggrund af en idé om at en særlig kombination af næringsstoffer kan styrke neuronernes synaptiske funktioner.

Kosttilskuddet, der også er kendt under navnet Souvenaid, indeholder omega-3 fedtsyrer, vitaminer og andre næringsstoffer. Fortasyn Connect er i perioden 2009 til 2013 blevet afprøvet i LipiDiDiet-projektet, der er et lodtrækningsbaseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet, multicenterbaseret, klinisk forsøg.

Forsøget, der er finansieret af EU-midler, involverede 11 forskningscentre i Tyskland, Holland, Finland og Sverige.

Der deltog 311 patienter i alderen 55 til 85 år med forstadier til Alzheimer – såkaldt prodromal Alzheimers sygdom. Prodromal Alzheimer er karakteriseret ved positive biologiske markører for Alzheimers sygdom, men personen har endnu ikke udviklet demens.

Ingen forskel i kognitiv funktion

Den ene halvdel af deltagerne fik i en periode på to år Fortasyn Connect i form af en drik (125 ml én gang dagligt) mens den anden fik en uvirksom drik med samme kalorieindhold. Det primære effektmål var ændring på et standardiseret neuropsykologisk testbatteri.

I begge grupper sås i løbet af den toårige forsøgsperiode et ganske beskedent fald i præstationsniveauet, men faldet var omtrent lige stort. Der sås heller ingen forskel på hvor stor en andel af deltagerne i de to grupper, der udviklede demens i løbet af forsøgsperioden. I den ’aktive’ gruppe (der fik det rigtige kosttilskud), var det 41 % af deltagerne, mens det i kontrolgruppen var 37 %.

Sekundære effektmål

Selvom de primære resultater ikke understøtter, at kosttilskuddet skulle have nogen virkning mod Alzheimers sygdom, giver studiet alligevel anledning til forsigtig optimisme blandt de involverede forskere. Det skyldes at to sekundære effektmål pegede i retning af en gavnlig effekt.

Det ene effektmål var en klinisk rating af deltagernes kognitive og praktiske funktionsniveau i hverdagen (Clinical Dementia Rating). Begge grupper tabte højde på ratingen, men forværringen var 45 % mindre i den aktive gruppe end i kontrolgruppen, hvilket var statistisk signifikant.

Det andet effektmål var svind (atrofi) af hippocampus målt med MR-scanning. I den aktive gruppe sås et signifikant langsommere svind end i kontrolgruppen.

Studiets koordinator, professor Tobias Hartmann ved Saarland Universität i Saarbrücken, vurderer ifølge en pressemeddelelse, at kosttilskuddet ikke udgør nogen kur mod Alzheimer.

Men resultaterne understøtter, at jo før man sætter ind, jo bedre. Den mindskede atrofi i den aktive gruppe tyder på, at den gavnlige virkning ikke er rent symptomatisk.

For lille studie?

Som anført var faldet i det primære effektmål i begge grupper meget beskedent i løbet af den toårige forsøgsperiode. Det giver mistanke om, at studiet så at sige manglede statistisk styrke til overhovedet at kunne påvise nogen virkning på det neuropsykologiske testbatteri.

Forskerne bag studiet vurderer således, at der er basis for at gennemføre studier med flere deltagere, længere varighed eller et mere sensitivt effektmål i forhold til personer med forstadier til Alzheimers sygdom.

Fakta om Fortasyn Connect: indeholder omega-3 fedtsyrerne EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosahexaensyre), nukleotidet uridinmonofosfat, kolin (en forløber for acetylkolin), B12-, B6-, C- og E-vitamin, folsyre, fosfolipider og sporstoffet selen.