Til forsiden

MMSE-test kan ikke forudsige om ældre med MCI vil udvikle demens

10. april 2017 af Kasper Jørgensen

Mange ældre med mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI) vil med tiden udvikle Alzheimers sygdom eller andre demenssygdomme, mens andre forbliver stabile eller endda generhverver et normalt kognitivt funktionsniveau. En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at MMSE-testen ikke egner sig til at forudsige, hvilke ældre med MCI, der indenfor de følgende år vil udvikle demens.
20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg

MCI er ikke en egentlig diagnose, men beskriver en tilstand, hvor de mentale funktioner er mere svækkede end normalt for alderen. Personen har imidlertid ikke demens, og den basale praktiske funktionsevne i hverdagen er ikke påvirket.

Der kan ligge mange årsager bag MCI. I nogle tilfælde udgør MCI et forstadie til demens, mens symptomerne i andre tilfælde kan skyldes somatisk sygdom, for eksempel en stofskiftelidelse, eller psykisk sygdom, for eksempel depression, der sekundært påvirker det kognitive funktionsniveau.

Eksperter anslår, at ca. 22 % af den amerikanske ældrebefolkning fra 70-års alderen og opefter har MCI.

Mini-Mental Status Examination

Der er stor interesse for at finde tests eller andre mål, der kan forudsige hvilke ældre med MCI, der efterhånden vil udvikle demens, og hvilke, der ikke vil.

Den mest anvendte kognitive screeningstest i ind- og udland er Mini-Mental Status Examination (MMSE), der består af en række simple opgaver til vurdering af en bred vifte af kognitive domæner og som tager kun 10-15 minutter at gennemføre. Testen blev udviklet af den amerikanske psykiater Marshal Folstein for mere end 40 år siden. Men er det muligt ved hjælp af MMSE at forudsige, hvem der på længere sigt udvikler demens?

Op til 7 års opfølgning

En international forskergruppe har foretaget en systematisk gennemgang af foreliggende studier af ældre med MCI, hvor deres præstation på MMSE er blevet sammenholdt med, om de senere udviklede demens.

Resultaterne understøtter ikke, at MMSE egner sig til at forudsige demens hos ældre med MCI.

Forskerne fandt frem til 11 fremadrettede (prospektive) studier publiceret i perioden 2002 til 2013. Tre studier drejede sig om konversion fra MCI til demens generelt (all-cause dementia). I løbet af de 14 måneder til 7 år, hvor deltagerne blev fulgt, udviklede knap 37 % demens. Otte studier fokuserede mere specifikt på konversion fra MCI til Alzheimers sygdom. I disse studier udviklede 39 % af deltagerne sygdommen indenfor 2 til 6 år. Et enkelt studie beskrev desuden konversion fra MCI til vaskulær demens.

Upræcis forudsigelse

I de tre studier vedrørende konversion fra MCI til demens sås en sensitivitet på 40 % ved en median specificitet på 88 % svarende til, at MMSE kun forudsiger demensudvikling i 40 % af tilfældene, mens 60 % ikke forudsiges.

Hvis man forestiller sig, at man følger en gruppe på 100 ældre med MCI, hvoraf knap 37 % udvikler demens indenfor 3-4 år, vil antallet af ikke-forudsagte personer med demens være 22, mens 8 personer fejlagtigt vil blive klassificeret som på vej til at udvikle demens.

I de otte studier vedrørende konversion fra til Alzheimers sygdom sås en sensitivitet på 54 % ved en median specificitet på 80 %. I en gruppe på 100 ældre med MCI, hvoraf 39 % udvikler Alzheimers sygdom, vil antallet af ikke-forudsagte personer med sygdommen være 18, mens 12 vil blive klassificeret fejlagtigt som på vej til demens.

Gentagne testninger

Forskerne bag gennemgangen vurderer, at MMSE ikke er sensitiv nok til at skelne mellem forskellige grader af kognitiv svækkelse ved MCI.

Hvis man skal gøre sig håb om at forudsige demensudvikling bør man snarere gentage MMSE for eksempel en eller to gange årligt for at følge med i, hvordan det kognitive funktionsniveau udvikler sig med tiden. Alternativt kan man foretage en eller flere neuropsykologiske testninger, der er væsentligt mere omfattende end MMSE og giver et mere nuanceret indblik i det kognitive funktionsniveau.

Fakta om studierne:

  • I alle 11 studier var deltagernes gennemsnitsalder over 60 år; mere end halvdelen af studierne var baseret på patienter fra hukommelsesklinikker.
  • Analyser af den prædiktive diagnostiske værdi MMSE var baseret på såkaldt Bayesiansk statistik med estimater af præ-test sandsynlighed (incidensrate) og post-test sandsynlighed.