Til forsiden

Er det Lewy body, Alzheimer eller Parkinsons sygdom?

18. oktober 2016 af Kasper Jørgensen

Mange af symptomerne ved Lewy body demens er de samme som ved Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom, hvilket kan gøre det vanskeligt at stille en præcis diagnose. En systematisk sammenligning af symptomerne ved de tre demenssygdomme tyder på, at Lewy body demens adskiller sig ved mere udtalte problemer med gang, holdning og balance, søvnighed, udsving i det kognitive funktionsniveau, hallucinationer og vejrtrækningsbesvær under søvn.
20160126TB_NVD_Genre31-1200x800.jpg

Diagnosekriterier for Lewy body demens lægger blandt andet vægt på, at patienten ud over demens skal være præget af vekslende (fluktuerende) kognition med udtalte variationer i opmærksomhed og vågenhed, visuelle hallucinationer samt bevægeforstyrrelser (parkinsonisme). I praksis kan det være vanskeligt at skelne patienter med Lewy body demens fra patienter med Alzheimers sygdom, da demenssymptomerne ved de to sygdomme har mange fælles træk. Det kan endvidere være svært at skelne mellem Lewy body demens og Parkinsons sygdom, da bevægeforstyrrelserne overlapper.

Parvis sammenligning

Diagnosekriterierne for demenssygdomme er typisk baseret på, at man har undersøgt sygdommene hver for sig. Kun få studier er baseret på parvis sammenligning af symptomerne ved demenssygdomme. Amerikanske forskere har foretaget en systematisk sammenligning af symptomprofilen ved Lewy body demens overfor henholdsvis Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom.

Patienter med Lewy body demens og Alzheimers sygdom blev individuelt matchet på Mini-Mental Status Examination (MMSE) score. Begge patientgrupper havde demens i let grad. Desuden blev patienter med Lewy body demens og patienter med Parkinsons sygdom uden demens individuelt matchet på en vurderingsskala for motoriske symptomer. De tre patientgrupper blev endvidere sammensat, så fordelingen af alder, uddannelse og race var nogenlunde ens på tværs af grupperne. Alle patienter blev grundigt undersøgt for motoriske, kognitive og adfærdsmæssige symptomer.

Symptomprofiler

Sammenlignet med patienter med Alzheimers sygdom havde patienter med Lewy body demens mere udtalte problemer med mentale styringsfunktioner (eksekutive forstyrrelser) og visuelt-rumlige færdigheder (fx at tegne et ur). Til gengæld havde patienter med Alzheimer flere problemer med orientering i tid og sted, indlæring og hukommelse svarende til et såkaldt amnestisk mønster for hukommelsessvækkelse.

Sammenlignet med patienter med Parkinsons sygdom havde patienter med Lewy body demens flere problemer med gang, balance, bevarelse af en stabil kropsholdning (aksiale motoriske forstyrrelser) og at rejse sig fra siddende stilling, mens patienter med Parkinsons sygdom var mere præget af hviletremor (rystelser).

Generelt var patienter med Lewy body demens i højere grad end de to øvrige patientgrupper præget af søvnighed i dagtimerne, variation i det kognitive funktionsniveau, hallucinationer og anstrengt vejrtrækning under søvn med snorken og hyppige opvågninger (søvnapnø).

Korrekt diagnose vigtig

I en pressemeddelelse fra Ohio State University knytter en af forskerne, neurolog Douglas Scharre, denne kommentar til studiet: ”Mange klinikere finder det vanskeligt at diagnosticere Lewy body demens og får ofte disse patienter blandet sammen med eller fejldiagnosticeret som Alzheimers sygdom eller Parkinsons sygdom. Resultaterne af vores undersøgelse viser, at den kliniske profil ved Lewy body demens kan skelnes fra Alzheimer og Parkinson. Da sygdommene har forskellig behandling og prognose, er det vigtigt, at patienterne allerede fra starten af sygdomsforløbet får den korrekte diagnose.”

Selvom studiet er forholdsvist lille og næppe bidrager med afgørende nyt om kliniske symptomer ved Lewy body demens, kan resultaterne bidrage til at kaste lys over en notorisk vanskelig klinisk problemstilling.

Fakta om studiet:

  • 21 patienter med Lewy body demens, 21 med Alzheimer og 21 med Parkinsons sygdom indgik i studiet. Gennemsnitsalderen var omkring 74 år.
  • Unified Parkinson’s Disease Rating Scale-Motor Examination (UPDRS) blev anvendt vurderingsskala for motoriske symptomer.
  • Epworth Sleepiness Scale og Mayo Sleep Questionnaire-Informant blev anvendt til vurdering af søvnighed og søvnmønster.