Til forsiden

Alzheimer’s Association International Conference 2016

9. august 2016 af Kasper Jørgensen

Årets største internationale konference om Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme (AAIC) blev afholdt i slutningen af juli i Toronto. Konferencen samlede mere end 5.000 forskere fra ca. 70 forskellige lande og gav afsæt for mere end 2.200 videnskabelige oplæg og posters.
0614.jpg

Alzheimers Association International Conference (AAIC) spænder over et utal af emner og udviklingstendenser inden for demensforskningen. I år blev der bl.a. fremlagt resultater fra kliniske forsøg med nye lægemidler og nye data, der understøtter, at komplekst og afvekslende arbejde samt uddannelse kan bidrage til at mindske risikoen for udvikling af demens. Der blev også fremlagt nye metoder til at afsløre tidlige tegn på demens.

Forsøg med nyt lægemiddel mod tau

Alzheimers sygdom er knyttet til en skadelig ophobning af to typer protein: beta-amyloid, der danner plaques mellem neuronerne, og tau, der danner tangles inde i neuronerne. Hidtil har forskningen overvejende fokuseret på lægemidler, der er rettet mod dannelse af beta-amyloide plaques. Men reagensglasforsøg og forsøg med genmodificerede mus har vist, at methylthioniniumchlorid (methylenblåt) hæmmer dannelsen af tau-tangles.

I Toronto fremlagde forskere resultater fra et såkaldt fase 3-forsøg med en ny, stabiliseret udgave af produktet, der går under forkortelsen LMTM eller LMTX. Resultaterne stammer fra et dobbelt-blindet, placebokontrolleret klinisk forsøg af 15 måneders varighed. Knap 900 patienter med let til moderat Alzheimer deltog i forsøget. Gennemsnitsalderen var godt 70 år, og deltagernes gennemsnitlige Mini-Mental Status Examination (MMSE) score ved forsøgets start var 18,7. Deltagerne blev via lodtrækning (randomisering) fordelt i tre spor: 1) 150 mg LMTM dagligt, 2) 250 mg LMTM dagligt, 3) placebo.

Ingen virkning på primære endemål

De umiddelbare resultater var skuffende, idet ingen af de to interventionsgrupper klarede sig bedre end placebogruppen på de på forhånd definerede endemål for kognitiv og praktisk funktionsevne. Men så alligevel. 85 % af deltagerne var i forvejen i behandling med traditionelle lægemidler mod Alzheimer, mens en undergruppe på 15 %, der ikke var i behandling med demenslægemidler, fik LMTM som monoterapi. Denne undergruppe havde angiveligt en signifikant effekt af LMTM på såvel kognitivt som praktisk funktionsniveau, ligesom de havde mindre atrofi (svind) af hjernevæv målt ved hjælp af MR-scanning.

Omdiskuterede resultater

Resultaterne har givet anledning til en hel del diskussion. Den canadiske professor i neurologi, Serge Gauthier, der fremlagde resultaterne på AAIC, karakteriserer dem som lovende. Andre eksperter er mere skeptiske. De holder fast i, at de primære resultater var negative, og fremhæver at studiet af monoterapigruppen har karakter af et pilotforsøg, at den statistiske analyse var mangelfuld, og at den påviste effekt dermed er usikker.

Det sidste ord er næppe sagt i sagen. Yderligere et fase 3-forsøg med LMTM/LMTX mod Alzheimers sygdom nærmer sig sin afslutning, og resultaterne forventes senere på året.

Fakta om studiet

  • 891 deltagere fra 115 centre i 16 lande fordelt på Europa, Nordamerika, Asien og Rusland deltog i det kliniske forsøg.
  • De primære endemål var Alzheimer’s Disease Assessment Scale cognitive subscale (ADAS-Cog) og Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Activities of Daily Living (ADCS-ADL).
  • LMTM/LMTX er udviklet af medicinalfirmaet TauRx Therapeutics.