Til forsiden

Hvad er HIV-associeret kognitiv svækkelse?

25. februar 2016 af Kasper Jørgensen

En del HIV-positive patienter menes at lide af kognitiv svækkelse i varierende grad. Der er formentlig tale om en lidt overset problemstilling i det danske sundhedsvæsen.
hjerne_hvid_baggrund_1200px.jpg

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) forårsages af en såkaldt retrovirus - Human immundefekt virus (HIV) – der, som navnet antyder, ødelægger kroppens immunforsvar. De første tilfælde af HIV/AIDS dukkede op i starten af 1980’erne i USA.

Tidligere mentes omkring hver femte HIV-positive patient at blive ramt af HIV-associeret demens, men i 1990’erne udviklede man en mere effektiv kombinationsbehandling af antiretrovirale lægemidler. Herved blev muligheden for at leve et langt liv trods HIV-smitte markant forbedret, samtidig med at risikoen for HIV-associeret demens faldt brat.

HAND-syndromet

Desværre opvejes faldet i HIV-associeret demens af en stigning af antallet af personer, der udvikler mindre alvorlige grader af kognitiv svækkelse.
 
Internationalt anvendes betegnelsen HIV-associated neurocognitive disorder (HIV-associeret neurokognitiv lidelse; HAND) om tilfælde, hvor en HIV-smittet patient er præget af kognitiv svækkelse, men ikke opfylder kriterierne for egentlig demens.

HAND minder typisk om en fremadskridende subkortikal demenstilstand præget af træghed i bevægelser og tænkning, besvær med koncentration og hukommelse samt måske påvirket gangfunktion og håndskrift. Ifølge AIDS-Fondet er der omkring 6.000 registrerede HIV-smittede personer i Danmark. Hvor mange, der opfylder kriterierne for HAND, vides ikke med sikkerhed, men i følge en gennemgang af den internationale forskning har 20 til 30% af de smittede kognitiv svækkelse i let grad og 2 til 8% opfylder kriterierne for HIV-associeret demens. 

Udredning

The European AIDS Clinical Society (EACS) er en uafhængig organisation, der arbejder på at fremme kvaliteten af behandling, forskning og uddannelse indenfor området. Organisationen udgav i 2009 en omfattende vejledning i udredning og behandling af HIV. Vejledningen blev opdateret i 2015 under ledelse af overlæge og professor i virussygdomme Jens D. Lundgren og læge og ph.d. Lene Ryom

EACS anbefaler bl.a., at HIV-positive patienter, der klager over kognitive problemer, i første omgang udredes for depression. Hvis depression kan udelukkes, eller hvis de kognitive problemer fortsat er til stede trods optimal antidepressiv behandling, anbefales neuropsykologisk undersøgelse. Hvis neuropsykologen bekræfter tilstedeværelse af kognitiv svækkelse, anbefales som næste trin neurologisk undersøgelse, MR-scanning af hjernen og undersøgelse af rygmarvsvæsken.

Den Internationale HIV Dementia Scale er et simpelt kognitivt screeningsværktøj udviklet med henblik på at opdage symptomer på HAND. Skalaen måler motorisk tempo (finger-tapping), psykomotorisk tempo (sekvens af håndstillinger) og hukommelse (genkaldelse af fire ord). Skalaen, der kan gennemføres på 3-5 minutter, er blevet valideret i mange lande, men ikke i Danmark.

Hvordan påvirker HIV hjernen?

Forståelsen af, hvordan HIV påvirker hjernen er ufuldstændig, men forskningen peger på flere mulige sygdomsmekanismer.

HIV har tilsyneladende en forkærlighed for at inficere hjernens støtteceller (astrocytter), hvilket kan mindske deres evne til at optage signalstoffet glutamat. Herved sker der en ophobning af glutamat i det øvrige hjernevæv, der kan bevirke, at neuronerne så at sige stimuleres til døde.

HIV-inficerede astrocytter kan endvidere forårsage en slags programmeret selvmord (apoptose) hos de celler, som beklæder indersiden af blod- og lymfekar (endothelceller), hvilket svækker blod-hjerne-barrieren, så andre infektioner lettere får adgang til hjernen.

HIV er også blevet knyttet til forstyrrelser i neuronernes interne affaldshåndtering og nedbrydning af restprodukter (autofagi og ubiquitin-proteasom-systemet).