Til forsiden

Tegn på kognitiv svækkelse op til 18 år før demensdiagnosen

8. juli 2015 af Kasper Jørgensen

Svigt i hukommelse og andre kognitive funktioner er en af betingelserne for diagnosen Alzheimers sygdom. De kognitive problemer plejer at udvikle sig lidt efter lidt, men resultater fra et nyt studie tyder på, at tegn på kognitiv svækkelse kan påvises op til 18 år før diagnosetidspunktet.
hjerne

Forskere fra Rush University Medical Centre i Chicago har fulgt mere end 2.000 ældre igennem to årtier. Deltagerne var fra 65-års alderen og opefter med en gennemsnitlig alder på 73 år ved studiets start. Lidt over halvdelen var afroamerikanere og resten havde europæisk oprindelse. Hvert tredje år fik de foretaget en kort neuropsykologisk testning med fokus på hukommelse, mental styring, forarbejdningstempo og globalt kognitivt funktionsniveau.

Tidligt advarselstegn

I løbet af studieperioden udviklede 23 % af afroamerikanerne og 17 % af de europæiske amerikanere Alzheimers sygdom. Jo ringere en person havde klaret sig ved den neuropsykologiske testning, jo større var risikoen for en senere Alzheimerdiagnose.

Deltagerne blev opdelt i 6 grupper svarende til, hvornår data blev indsamlet. Sammenhængen mellem testpræstation og risiko for Alzheimer var stærkest, når man så på testninger foretaget i årene før diagnosetidspunktet, men var også til stede for testninger helt op til 18 år før diagnosetidspunktet. Sammenhængen var stærkest, når resultaterne fra de neuropsykologiske tests blev opgjort i en samlet score. Men tog man hver test for sig, var der stadig en signifikant sammenhæng mellem en dårlig præstation og senere risiko for Alzheimers sygdom.

Resultaterne tyder på, at præstationer på et kort neuropsykologisk testbatteri er markant ringere for ældre, der op til 18 år senere vil udvikle Alzheimers sygdom, end for ældre, der forbliver kognitivt intakte i alderdommen.

Man regner med, at de patofysiologiske ændringer i hjernen begynder længe før den kognitive svækkelse sætter ind. De aktuelle resultater synes at bekræfte, at perioden før de kliniske symptomer kan påvises - den prækliniske fase – kan strække sig over endog meget lang tid.

Tekniske detaljer

Mere præcist udtrykt er de væsentligste resultater følgende:

  • I gruppen, hvor deltagerne blev testet i op til et år, før de blev udredt for Alzheimers sygdom, var den samlede testscore associeret med en odds ratio for at få en Alzheimerdiagnose på 9,84 per ændring målt i standardafvigelser (95 % konfidensinterval 7,41-13,06).
  • I gruppen, hvor deltagerne var blevet testet for 13-18 år siden, var den samlede testscore associeret med en odds ratio for Alzheimer på 3,39 per SD-ændring (95 % konfidensinterval 1,72-6,67).

Associationen mellem samlet testscore og risiko for Alzheimers sygdom aftog således med længden af intervallet mellem testning og diagnostisk udredning, men forblev statistisk signifikant.

Fakta om undersøgelsen:

  • Data stammer fra det populationsbaserede Chicago Health and Aging Project, der løb af stablen i årene 1993 til 2012
  • 78,7 % af alle 65+ årige i et geografisk afgrænset område deltog
  • Episodisk hukommelse blev undersøgt ved hjælp af umiddelbar og forsinket tekstgengivelse
  • Mental styring og forarbejdningstempo blev undersøgt med Symbol Digit Modalities Test (SDMT)
  • Det globale kognitive funktionsniveau blev undersøgt med Mini-Mental Status Examination (MMSE)
  • Sammenhængen mellem testscores og risiko for udvikling af Alzheimer blev analyseret via logistisk regression