Til forsiden

Ny diagnosekriterier for vaskulær demens

13. februar 2015 af Kasper Jørgensen

De diagnosekriterier for vaskulær demens, der aktuelt anvendes i Danmark, har mere end 20 år på bagen og er efterhånden mærket af tidens tand. En international ekspertgruppe har udarbejdet et udkast til mere tidssvarende diagnosekriterier.
dame_briller_1200x500px.jpg

Kognitiv forringelse forårsaget af forstyrrelser i hjernens blodforsyning omfatter en mildt sagt broget gruppe sygdomstilstande baseret på mange forskellige slags typer af læsioner og med et bredt udvalg af kliniske symptomer. Vaskulær demens diagnosticeres aktuelt ved hjælp af de såkaldte ICD-10 kriterier udarbejdet af WHO i starten af 1990’erne eller ved hjælp af de jævnaldrende NINDS-AIREN forskningskriterier fra 1993. Men disse diagnosekriterier afspejler ikke den udvikling, der i mellemtiden er sket indenfor diagnostik og sygdomsforståelse.VASCOG, der er en forkortelse for The International Society for Vascular Behavioral and Cognitive Disorders, har revideret og opdateret diagnosekriterierne, så de tager højde for kompleksiteten i årsager og symptomer.

Vaskulær kognitiv lidelse

Arbejdsgruppen foreslår, at betegnelsen vaskulær demens erstattes med det bredere begreb ’vaskulær kognitiv lidelse’, der både omfatter tilstande med svær kognitiv forringelse – svarende til demens – og tilstande med lettere kognitiv forringelse, der her benævnes mild cognitive disorder. Tankegangen er i overensstemmelse med DSM-5, hvor betegnelsen demens tilsvarende er blevet erstattet med svær og let neurokognitiv lidelse.

De foreslår endvidere at hukommelsessvækkelse ikke længere bør udgøre et uomgængeligt kriterium for diagnosen, men hukommelsessvækkelse ligestilles med svækkelse indenfor andre kognitive domæner som for eksempel opmærksomhed og forarbejdningshastighed. Svækkelse af frontale-eksekutive færdigheder at være mere karakteristisk for vaskulær kognitiv lidelse end svækkelse af hukommelsen, og nogle af patienterne udvikler end ikke hukommelsessvækkelse.

Indflydelse på dansk praksis?

VASCOG-kriterierne indeholder dels en beskrivelse af den relevante tidsmæssige og symptommæssige dokumentation for en vaskulær årsag til tilstanden og dels en beskrivelse af den påkrævede neuroradiologiske (billeddiagnostiske) evidens for cerebrovaskulær sygdom. Endvidere indeholder de ny kriterier en detaljeret oversigt over forskellige typer vaskulært betingede hjernelæsioner og sygdomstilstande. 

VASCOG-kriterierne og den bredere forståelse af sygdomsområdet, som kriterierne afspejler, må forventes at vinde indpas i klinisk praksis på danske demensudredningsenheder. Alternativt kan man orientere sig i en konsensuserklæring om vascular cognitive impairment (VCI) som the American Heart Association i 2011 udarbejdede i samarbejde med the American Stroke Association.

Læs VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse