Til forsiden

Globalt initiativ mod demens

20. februar 2015 af Kasper Jørgensen

Som svar på den stadigt voksende globale udfordring, som demens udgør, anbefaler en international ekspertgruppe en række politiske og lovgivningsmæssige initiativer. Anbefalingerne er primært rettet mod politikere og beslutningstagere.
mennesker_flok_1200x500px.jpg

Ifølge the World Innovation Summit for Health (WISH) Dementia Forum er de økonomiske udfordringer forbundet med demens i sværvægtsklassen.
 
Udgifter til pleje og omsorg menes globalt set at beløbe sig til mere end 600 milliarder dollar i 2010 svarende til én procent af et globale bruttonationalprodukt. Som følge af den forventede befolkningsudvikling med stigende middellevealder og flere demente regner man med, at de globale omkostninger vil stige med 85 % frem mod år 2030. Alene i USA forventes omkostningerne i 2050 at overstige en trillion dollar (en million millioner).

Få midler til forskning i behandling af demens

Et af de emner i rapporten, der har tiltrukket sig mest opmærksomhed, er problemerne med at finansiere udviklingen af en kur - eller i det mindste en sygdomsmodificerende behandling – mod demens. Sammenlignet med andre sygdomme præges forskning og udvikling indenfor demensområdet af underinvestering.

For eksempel tildeles HIV/AIDS i USA omkring fem gange så mange offentlige forskningsmidler som Alzheimers sygdom, selvom antallet af amerikanere med Alzheimer er omkring fem gange så højt som antallet af HIV-smittede.

Kostbare fiaskoer

Siden 1990’erne har forskningen indenfor udvikling og afprøvning af ny lægemidler mod demens været præget af en lang række fejlslagne, men kostbare forsøg og projekter, der er løbet ud i sandet. Sidst et nyt lægemiddel mod demens blev godkendt var i 2002.

Som reaktion på den massive modgang har de store lægemiddelfirmaer i perioden 2009 til 2014 halveret antallet af udviklingsprojekter. Det vurderes, at forskerne er blevet mere forsigtige og mindre tilbøjelige til at afprøve ny og ukonventionelle ideer. Samtidig er der skruet ned for parallelafprøvning af, om allerede kendte lægemidler mod andre sygdomme også virker mod demens.

Rapporten fra World Innovation Summit for Health (WISH) Dementia Forum indeholder 10 anbefalinger til, hvordan verdens regeringer kan tackle de globale udfordringer ved demens. 

10 anbefalinger til verdens regeringer: 

 1. Formulér en national handlingsplan for demens
 2. Skab øget viden og opmærksomhed på demens i befolkningen 
  Fx via oplysningskampagner, udvikling af demensvenlige miljøer og etablering af patientforeninger
 3. Tænk hjernens helse ind i offentlige sundhedsstrategier 
  Sund aldring bør ses i et livslangt perspektiv
 4. Opbyg bedre videnskabelig dokumentation for forebyggelse af demens
  Støt forskning i risikoreduktion og forsinkelse af demensudvikling
 5. Skab bedre demenspleje og omsorg 
  Indfør evidensbaserede og omkostningseffektive metoder i demensplejen
 6. Skab en stærk og velfungerende plejesektor 
  Indfør økonomiske incitamenter der understøtter en velkvalificeret arbejdsstyrke 
 7. Igangsæt og støt longitudinelle studier 
  Støt forløbsundersøgelser af større patientgrupper med henblik på at opnå øget viden om sygdomsudviklingen
 8. Støt udviklingen af ny lægemidler
  Gør vejen fra forskning og udvikling af lægemidler til markedet kortere og mere strømlinet
 9. Styrk de offentlige forskningsbudgetter
  Investér i grundforskning, klinisk forskning og anvendt forskning indenfor demensområdet
 10. Understøt udviklingen af innovative finansieringsmodeller for forskning
  Gør det lettere at tiltrække private investorer til demensforskning 

WISH er et initiativ lanceret af the Qatar Foundation, der er en velgørende organisation baseret i det lille, stenrige emirat ved den Persiske Golf.