Til forsiden

Ph.d.-forsvar: Mangelfuld udredning af yngre med demens

19. august 2014 af .

Nyt dansk studie viser, at yngre patienter, der mistænkes for at være demente, ofte får en dårligere udredning end ældre patienter. I nogle tilfælde fører det til fejldiagnosticering, fordi symptomer på blandt andet depression kan forveksles med symptomer på demens
Lise fortæller_460x180

Læge Lise Cronberg Salem, forsvarede den 22. august sit ph.d.-studie: Dementia in the young - a diagnostic challenge. Ph.d.'en er kulminationen på et tre et halvt år langt studie, hvor hun blandt andet har undersøgt, hvordan man definerer demens, og hvordan man udreder sygdommen.

Lise Cronberg Salem, der er tilknyttet forsker ved Nationalt Videnscenter for Demens, har i sit studie fokuseret på de yngre patienter under 65 år.

Overraskende opdagelser

Når en patient i Danmark får stillet en diagnose, bliver det registreret i Landspatientregisteret.  Formålet med Lise Cronberg Salems studie var at undersøge, hvor valide registerets data er i forhold til demenspatienters diagnoser. Det andet formål var at undersøge, hvordan de personer, der har fået stillet en demensdiagnose, er blevet udredt.

- Vores forventning var, at de yngre patienters diagnose ville være ret stærke, for hvis man er 50 år gammel og begynder at udvise demenssymptomer, så må man forvente at komme igennem en grundig udredning. Desuden antog vi, at de diagnoser, der bliver registreret i vores landsdækkende register, som ret valide data, der bygger på et ordentligt grundlag i forhold til de kriterier, vi bygger en demensdiagnose på, forklarer Lise Cronberg Salem.

Det viste sig dog kun at være 57 procent ud af de 200 journaler, der var udtrukket til studiet, hvor diagnoserne var valide nok, dvs. at de byggede på et korrekt udredningsgrundlag, hvilket Lise Cronberg Salem karakteriserer som 'overraskende'.


Depression forveksles med demens

- Mange af de patienter, der ikke var godt nok udredt, var blevet registreret med en uspecifik demensdiagnose, som de havde fået i forbindelse med en akutindlæggelse på et hospital. Mange af dem var depressive og havde en sygdomshistorie med depression bag sig - nogle af dem var i behandling for depression og havde ikke tidligere haft tegn på demensudvikling. Så der tegnede sig et billede af, at nogle af de yngre patienter i Danmark, der er blevet registreret med en demensdiagnose, ikke burde have haft den, fortæller Lise Cronberg Salem og fortsætter:

- De burde i stedet været blevet henvist til en hukommelsesklinik, hvor demensudredning foregår i mere rolige omgivelser og i ambulant regi. Her kan man se patienterne an over tid og holde løbende øje med, hvordan det går med dem, forklarer Lise Cronberg Salem.

Klageprofiler som diagnosticeringsværktøj

Til gengæld er det vigtigt, at de patienter, der rent faktisk udvikler tidlig demens bliver opdaget i tide. Derfor har Lise Cronberg Salem i sit studie også brugt tid på at undersøge dementes klageprofiler, dvs. hvilke gener de typisk oplever. De viser sig nemlig at adskille sig væsentligt fra andre patienters.

- Hvis vi kan afklare deres klageprofiler, så kan vi øge chancen for at opdage demens i tidlig fase og dermed i almen praksis. Lægen kan se, hvad det er, personen klager over og derudfra overveje, om vedkommende skal henvises til hukommelsesklinikken. Det betyder, at vi får mulighed for at fange de demente så tidligt som muligt i sygdomsforløbet. For hvis det er Alzheimers sygdom, der er skyld i demensen, så handler det om at igangsætte behandling hurtigst muligt. Den behandling, vi kan tilbyde i dag, udsætter forværringen, men stopper den ikke, så derfor vil vi gerne give behandling så tidligt som muligt, fortæller Lise Cronberg Salem.

Fakta om demens hos yngre under 65 år:

  • I Danmark findes der cirka 3.000 yngre demente
  • Yngre patienters demens skyldes oftest Alzheimers sygdom eller pandelapsdemens (frontotemporal demens)
  • Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet udreder omkring 500 yngre demente hvert år.

Læs mere om Lise Cronberg Salems afhandling:

Svært at diagnosticere demens hos yngre

Denne artikel har også være bragt i Rigshospitalet interne nyhedsbrev "Indenrigs".