Til forsiden

Fjernelse af æggestokkene og risiko for demens

19. februar 2014 af Kasper Jørgensen

Fjernelse af æggestokkene eller livmoderen før overgangsalderen ser ud til at være forbundet med øget risiko for hukommelsesbesvær og forandringer i hjernen, der er karakteristiske for Alzheimers sygdom. Til gengæld kan langvarig behandling med østrogenpræparater muligvis beskytte de kvinder, der er blevet opereret, mod svækkelse af det kognitive funktionsniveau.
aeggestokke 460x180px

Resultaterne stammer fra en stor amerikansk forløbsundersøgelse, hvor knap 1.900 kvinder blev fulgt i op til 18 år. Hver tredje kvinde havde gennemgået kunstig overgangsalder (kirurgisk induceret menopause) i form af fjernelse af æggestokke (ooforektomi) og/eller livmoderen (hysterektomi).

Jo yngre kvinderne var på operationstidspunktet, jo større var risikoen for senere udvikling af kognitiv svækkelse - navnlig i form af besvær med episodisk hukommelse og semantisk hukommelse (paratviden). 600 af kvinderne fik deres hjerner undersøgt efter døden. Det viste sig tilsvarende, at jo yngre kvinderne var på operationstidspunktet, jo flere sygdomsforandringer indeholdt deres hjerner i form af såkaldte neuritiske plaques, da de blev obduceret.

Forskerne undersøgte også effekten af langvarig behandling med østrogenpræparater på det kognitive funktionsniveau. Hos kvinder, der havde gennemgået kirurgisk induceret menopause, havde behandling med østrogenpræparater af mindst 10 års varighed, en vis beskyttende effekt mod kognitiv svækkelse. Dog var det en forudsætning, at behandlingen med østrogener blev iværksat indenfor et tidsvindue på fem år omkring den kirurgisk inducerede menopause.

Hos kvinder, der var kommet gennem overgangsalderen på naturlig vis, sås ingen tegn på beskyttende virkninger af behandling med østrogener.

Den biologiske baggrund for sammenhængen mellem alder for fjernelse af æggestokkene og risiko for senere kognitiv svækkelse er det kraftige fald i produktionen af kvindelige kønshormoner, som menopausen er forbundet med.

Bortoperation af æggestokke før den naturlige menopause, der indtræder ved en gennemsnitlig alder omkring 51 år, har mere voldsomme hormonelle konsekvenser end fjernelse af æggestokke efter den naturlig menopause.

Flere undersøgelser viser samme resultat

Flere, men ikke alle, tidligere undersøgelser har vist en tilsvarende sammenhæng mellem alder for fjernelse af æggestokkene og risiko for senere kognitiv svækkelse.

Blandt andre har et stort dansk registerstudie fra 2010 vist, at såvel omfanget af det kirurgiske indgreb som kvindens alder på operationstidspunktet har indflydelse på risikoen for at senere udvikling af demens.

Med hensyn til den mulige beskyttende effekt af behandling med østrogenpræparater mod senere demensudvikling, rummer forskningen modstridende resultater. De fleste kontrollerede kliniske forsøg viser ingen beskyttende effekt af østrogenbehandling (snarere tvært imod), mens mange observationsstudier (epidemiologiske studier) som det foreliggende tyder på en mulig beskyttende virkning.

Fakta om undersøgelsen

Deltagerne kom fra to forløbsstudier af kognitiv svækkelse - the Religious Order Study, der går på tværs af 12 stater, og the Memory and Aging Project i Chicago. 1.884 kvinder i alderen 53-100 år indgik i undersøgelsen.