Til forsiden

Sammensætning af kolesterol knyttet til forstadie til Alzheimers sygdom

13. januar 2014 af Kasper Jørgensen

Et højt niveau af en bestemt type kolesterol ser ud til at øge risikoen for Alzheimers sygdom.
Menneskemængede_460x180px

Kolesterol ser ud til at spille en vigtig rolle i dannelsen og ophobningen af beta-amyloide plaques i hjernen, der er et af forstadierne til Alzheimers sygdom. Regulering af balancen mellem forskellige typer kolesterol hos midaldrende kan måske nedsætte risikoen for senere udvikling af sygdommen.

Kolesterol er ikke bare kolesterol

Fra befolkningsundersøgelser ved man, at et højt kolesteroltal midt i livet er forbundet med en øget risiko for udvikling af Alzheimer i alderdommen. Men kolesterol er ikke bare kolesterol.

Der skelnes mellem:

  • høj-densitets lipoproteiner (HDL) og
  • lav-densitets lipoproteiner (LDL)

HDL, der typisk udgør 20-25 % af det totale kolesterolindhold, er forbundet med en nedsat risiko for Alzheimers sygdom, mens LDL, der udgør 60-70 %, menes at øge risikoen. Et tilsvarende mønster ses i forhold til risikoen for hjertekarsygdom.

Sammenhæng mellem kolesterol og ophobning af beta-amyloid i hjernen

En undersøgelse fra University of California har set nærmere på sammenhængen mellem kolesterol i blodet og ophobning af beta-amyloid i den tidlige fase af Alzheimer. Deltagerene fik målt HDL-kolesterol og LDL-kolesterol foruden total kolesterol i plasma. Endvidere fik de foretaget en amyloidscanning, der viser ophobningen af beta-amyloid i hjernevævet.

Der sås ingen sammenhæng mellem total kolesterol og beta-amyloid, men et højt niveau af HDL-kolesterol var associeret med en lav forekomst af beta-amyloid.

Omvendt var et højt niveau af LDL-kolesterol knyttet til med en høj mængde beta-amyloid i hjernen. Der kunne ikke påvises nogen sammenhæng mellem brug af kolesterolsænkende lægemidler (statiner) og beta-amyloid. Kontrol for kolesterolbehandling i de statistiske modeller påvirkede heller ikke resultaterne.

Om deltagerne i studiet

Deltagerne bestod af 38 personer med mild cognitive impairment (MCI; let kognitiv svækkelse), 33 raske ældre og tre personer med demens i let grad - i alt 74 personer i alderen 68 til 91 år med en gennemsnitlig alder på knap 78 år. De mekanismer, hvorved kolesterol påvirker dannelse og ophobning af beta-amyloid, er belyst i in vitro forsøg, dyreforsøg og obduktionsstudier, men ikke i det aktuelle studie.

Resultatet kan have betydning for forebyggelse af Alzheimers sygdom

Selvom der er tale om en tværsnitsundersøgelse af personer, der er godt oppe i årene, vurderer forskerne, at resultaterne kan have betydning for forebyggelse af Alzheimers sygdom hos midaldrende.

Mængden og sammensætningen af kolesterol i blodet påvirkes af bl.a. kost og motion - og kan yderligere reguleres medicinsk. Resultaterne peger på, at det hos midaldrende kunne være relevant at holde øje med balancen mellem HDL- og LDL-kolesterol, uanset om der er mistanke om hjertekarsygdom. Også hos ældre, der er begyndt at udvikle hukommelsesbesvær, kunne det være relevant at interessere sig for de to typer kolesterol.

Når man først har udviklet Alzheimer, er det formentlig for sent at regulere kolesteroltallet. Randomiserede kontrollerede forsøg med kolesterolsænkende lægemidler har ikke vist nogen effekt på sygdommen.

Fakta om undersøgelsen: Multicenterstudie udgået fra the Aging Brain Study, hvor deltagerne rekrutteres fra apopleksiklinikker, støttegrupper, kommunale ældregrupper, m.v. Cerebral beta-amyloid blev målt ved hjælp af positron emissions tomografi (PET) med anvendelse af sporstoffet karbon C11-mærket Pittsburgh Compund B (PiB). Sammenhængen mellem kolesterol og beta-amyloid blev analyseret ved hjælp af multiple lineære regressionsmodeller med alder, køn og APOE ε4-status som kovariate.