Til forsiden

Sund livsstil forebygger demens effektivt

16. december 2013 af Kasper Jørgensen

Risikoen for at udvikle demens nedsættes med knap to tredjedele ved en sund livsstil baseret på at droppe tobakken, holde vægten nede, spise frugt og grønt, holde sig i fysisk form og begrænse alkoholforbruget. Samtidig nedsættes risikoen for sukkersyge, hjertekarsygdomme og for tidlig død.
ben på bånd

De opmuntrende resultater stammer fra en stor engelsk befolkningsundersøgelse, hvor mere end 2.200 mænd i alderen 45-59 år blev fulgt gennem tre årtier startende i 1979. Deltagernes helbred blev undersøgt hvert 5. år og der blev lavet en kognitiv testning af dem efter henholdsvis 10 år og 25 år. De mænd, der klarede sig dårligt på testene ved den anden testning, hvor de var i alderen 70-85 år, blev nærmere udredt for demens.

Forskerne fokuserede på fem kriterier for sund livsstil:

  • ikke-rygning
  • BMI (body mass index): fra 18 til under 25 kg/m2
  • indtagelse af frugt og grønt: 3 eller flere gange dagligt
  • fysisk aktivitet: mindst 3,2 km gang eller 16 km cykling 5 gange per uge, eller regelmæssig 'energisk' træning
  • alkohol: højst tre genstande dagligt

Efter 30 år udviste 219 mænd tegn på kognitiv svækkelse og 79 af disse havde udviklet demens.

Stærke helbredseffekter

Mænd, der levede op til 4 af de 5 livsstilskriterier, havde ca. 64 % nedsat risiko for demens Odds ratio (OR) 0,36 og halverede samtidig deres risiko for sukkersyge eller hjertekarsygdom (OR 0,50 for hver af disse sygdomme). Fysisk aktivitet så ud til at være den livsstilsfaktor, der havde den stærkeste forebyggende virkning mod demens. Med hensyn til kræft havde ikke-rygere markant nedsat risiko for at udvikle kræft (OR 0,65), mens de øvrige fire livsstilskriterier ikke synes at spille nogen rolle.

En af forskerne bag undersøgelsen, professor Peter Elwood, er overrasket over hvor store helbredseffekter, der er knyttet til de fem livsstilskriterier. "Sund livsstil har en langt større gavnlig virkning end nogen form for medicinsk behandling eller forebyggelsesprogram", anfører han i en nyhedsmeddelelse fra Cardiff University. Han har regnet på forskellige scenarier: "Hvis mændene ved studiets start i 1979 var blevet opfordret til at ændre deres livsstil på blot ét af de fem kriterier, og hvis blot halvdelen af dem havde gjort det, ville der i de følgende 35 år være sket et fald i forekomsten af demens på 13 %, et fald i forekomsten af diabetes på 12 %, 6 % færre tilfælde af hjertekarsygdom og 5 % færre dødsfald."

Store forskelle i livsstil

Deltagerne i undersøgelsen kommer fra byen Caerphilly i det sydlige Wales. Studiet viser stor variation i de walisiske mænds livsstil: 8 % af deltagerne blæste på alle fem livsstilskriterier, 31 % levede op til ét kriterium, 36 % opfyldte to kriterier, 19 % efterlevede tre kriterier og kun 5 % opfyldte 4 eller 5 kriterier. Heraf var to personer (0,1 %) supersunde med 5 ud af 5 kriterier.