Til forsiden

Bedre vurdering af demens hos etniske minoriteter

10. oktober 2013 af Kasper Jørgensen

Mini-Mental Status Examination (MMSE) udgør en standardtest ved udredning for demens, men er kendt for at være påvirket af faktorer som uddannelse, kultur og sprog. Det udgør et problem ved testning af ældre fra etniske minoriteter, der fejlagtigt kan blive opfattet som demente. I Australien har man udviklet en mindre kulturafhængig test – den såkaldte RUDAS.
RUDAS

Rowland Universal Dementia Scale (RUDAS) har tidligere været omtalt her under forskningsnyhederne som et muligt alternativ til MMSE. Der foreligger nu en dansk undersøgelse af testens diagnostiske skelneevne i en kulturelt blandet gruppe af patienter. Det drejer sig om137 patienter i træk henvist til tre hukommelsesklinikkerne på henholdsvis Rigshospitalet, Aarhus Hospital og Roskilde Hospital. 34 af patienterne havde indvandrerbaggrund fra bl.a. Mellemøsten eller Asien, mens resten havde rødder i Danmark. Patienterne blev testet med både MMSE og RUDAS. 72 patienter opfyldte diagnosekriterier for demens, mens resten havde enten en affektiv lidelse, let kognitiv svækkelse (mild cognitive impariment, MCI), eller andre problemer.

De to kognitive screeningstests var omtrent lige gode til at klassificere patienter med og uden demens. Men RUDAS viste sig at være mindre påvirket end MMSE af kulturelle og sproglige forhold. Neuropsykolog Rune Nielsen, der har stået i spidsen for undersøgelsen, vurderer på den baggrund, at RUDAS udgør et værdifuldt værktøj til screening for demens og kognitiv svækkelse blandt ældre patienter fra andre kulturer. Studiet udgør så vidt vides den første validering af RUDAS i et europæisk land.