Til forsiden

Anbefalinger for demenspleje i livets sidste fase

29. august 2013 af Kasper Jørgensen

Personer med demens kan have svært ved at få samme adgang til palliativ indsats som andre døende. De har sværere ved at udtrykke deres behov, har ikke så let adgang til de relevante fagpersoner og passer måske dårligt til de etablerede tilbud som fx hospice. En international ekspertgruppe har udarbejdet anbefalinger for palliativ pleje ved demens baseret på en gennemgang af forskningen samt den faglige vurdering fra et bredt udvalg af eksperter.
tulipaner

Demens er en kronisk sygdomstilstand, der i mange tilfælde afkorter levetiden. Derfor kan mange demenssygdomme også karakteriseres som dødelige. Anbefalingerne vedrørende palliativ pleje er grupperet indenfor 11 overordnede områder:

 • Anvendelsesmuligheder for palliativ pleje
 • Personcentreret pleje, kommunikation og fælles beslutninger
 • Formulering af mål for plejen og langsigtet planlægning
 • Sammenhængende pleje
 • Prognose og rettidig drøftelse af døden
 • Undgå unødig 'aggressiv', pinefuld eller udsigtsløs behandling
 • Optimal håndtering af symptomer og tilbud om støtte
 • Psykosocial og spirituel støtte
 • Indsatser målrettet pårørende
 • Opkvalificering af omsorgsgivere
 • Organisatoriske og etiske aspekter

Der anbefales bl.a. en langsigtet og proaktiv tilgang til den palliative indsats, der bør tænkes ind i plejeforløbet allerede fra diagnosetidspunktet. Anbefalingerne foreligger indtil videre kun på engelsk.

Den internationale arbejdsgruppe blev for tre år siden etableret af the European Association for Palliative Care (EAPC) med henblik på at definere optimal palliativ pleje og behandling af personer med demens. Arbejdsgruppen anvendte den såkaldte Delphi-metode, der er en systematisk måde til etablering af konsensus blandt eksperter og fagfolk. Metoden omfatter bl.a. at deltagerne i flere omgange foretager en anonymiseret vurdering og prioritering af anbefalingerne, der tilpasses løbende.

Den danske Sundhedsstyrelse udgav i 2011 'Anbefalinger for den palliative indsats', der dækker hele det palliative område - inklusiv kræft - og retter sig primært mod organiseringen af det palliative område.