Til forsiden

Aftagende tilvækst af demens i Stockholm

30. april 2013 af Kasper Jørgensen

En svensk undersøgelse af forekomsten af demens i bydelen Kungsholmen i det centrale Stockholm viser, at antallet af personer med demens tilsyneladende har ligget konstant fra slutningen af 1980’erne til 2004. I samme periode er overlevelsestiden for demente øget. Den mest nærliggende forklaring på de umiddelbart modstridende resultater er, at tilvæksten af personer med demens må være aftaget.
stockholm 2

Det svenske studie er baseret på to tværsnitsundersøgelser af ældre: Kungsholmenprojektet, der fandt sted i årene 1987-1989, og the Swedish National Study on Aging and Care in Kungsholmen, der løb af stablen i 2001-2004. De to studier fulgte til sammen knap 3.300 personer fra 75 års alderen og opefter. Forskerne fandt omtrent samme forekomst af demens ved starten af de to undersøgelser - henholdsvis 17,5 % og 17,9 %. Som vanligt var demens hyppigere blandt kvinder end blandt mænd i begge studier.

På baggrund af dødsattester fra de deltagere, der døde i løbet af de to undersøgelser, beregnede forskerne overlevelsestid samt risiko for at dø for personer uden og med demens. Begge grupper opnåede en længere overlevelsestid og en lavere risiko for at dø i den nyeste af de to undersøgelser.

Resultaterne er tilsyneladende modstridende, idet en længere overlevelsestid for demente burde medføre en højere forekomst (prævalens) med årene. Den mest nærliggende forklaring er, ifølge forskerne, at tilvæksten af ny demenstilfælde (incidens) må være faldet i samme periode. Det mulige fald i incidens kan måske forklares ved at samtidigt fald i hjerte-karsygdomme og rygning samt bedre kontrol af blodtryk og kolesterol hos de ældre.

Laura Fratiglioni, der er leder af the Aging Research Center ved Karolinska Institutet og medforfatter til studiet, citeres i en pressemeddelelse for, at forekomsten af demens alligevel må forventes at stige i takt med at middellevealderen øges og ældrebefolkningen vokser. Dette vil medføre et øget pres på samfundet og behov for flere ressourcer til pleje og omsorg.

Det svenske studie rummer enkelte metodemæssige svagheder. Bydelen Kungsholmen har en beboersammensætning med en markant højere socioøkonomisk status i end resten af Sverige, hvilket svækker mulighederne for at generalisere resultaterne. Forskerne undersøgte ikke eventuelle ændringer i incidens direkte, men kun indirekte ved at kombinere data vedrørende prævalens og overlevelse. Det er dog værd at bemærke, at en hollandsk undersøgelse fra 2012 fandt en tilsvarende aftagende tendens i tilvæksten af demenstilfælde. Både det svenske og det hollandske studie er publiceret i det ansete fagtidsskrift Neurology.