Til forsiden

Alzheimergen påvirker hjernen fra fødslen

18. februar 2013 af Kasper Jørgensen

Bærere af en særlig variant af APOE-genet har øget risiko for at udvikle Alzheimers sygdom. Scanninger af nyfødte viser, at hippocampus og tilgrænsende områder i temporallappen er signifikant mindre hos bærere af risikovarianten sammenlignet med bærere af uskadelige genvarianter. Selvom Alzheimer som regel først bryder ud i alderdommen, ser det ud til at APOE-genets påvirkning af hjernens udvikling starter allerede i fostertilstanden og udgør en stabil risikofaktor livet igennem.
dna

Forskere ved University of North Carolina foretog MR-scanning af 272 nyfødte. Samtidig blev de nyfødtes arvemasse undersøgt for en række genvarianter for arvelige sygdomme - herunder APOE, der danner proteinet apolipoprotein E, som menes at spille en nøglerolle i udviklingen af neuroner, hjernens plasticitet og neuronernes evne til at reparere sig selv. APOE findes i tre udgaver (alleler) - kaldet ε2, ε3 og ε4. ε4-varianten, der findes hos ca. 14 % af befolkningen, er forbundet med en øget risiko for udvikling af Alzheimers sygdom.

Det vides ikke med sikkerhed, hvordan pågældende genvariant påvirker tykkelsen af den mediale temporale kortex (hjernebark), men forsøg med genmodificerede Alzheimermus har vist, at ε4-varianten hæmmer dannelsen af ny synapser i hippocampus og den tilgrænsende entorhinale kortex, når musene lever i omgivelser, der stimulerer deres hjerner. Selvom APOE-genotypen er knyttet til kognitiv svækkelse hos ældre, er der ikke noget der tyder på, at den påvirker skolepræstationer hos børn eller intelligens hos voksne. Scanningerne viste også, at bærere af ε4-varianten havde tykkere kortex i dele af parietallappen, hvilket forskerne tolker som en mulig kompensation for den mindre hippocampus. Scanningerne blev udført, mens de nyfødte tog sig en lur, og de blev udstyret med høreværn for at dæmpe larmen fra scanneren.

Selvom bærere af ε4-varianten statistisk set har en øget risiko for Alzheimer sygdom, er associationen til sygdommen ikke tilstrækkelig stærk til, at bestemmelse af APOE-genotype som diagnostisk redskab kan anbefales. Man kan således godt være ε4-bærer uden at udvikle Alzheimer, ligesom mindst hver tredje person med Alzheimers sygdom ikke ε4-bærere.

Knickmeyer RC, Wang J, Zhu H, Geng X, Woolson S, Hamer RM, et al. Common Variants in Psychiatric Risk Genes Predict Brain Structure at Birth. Cereb Cortex 2013 Jan 2