Til forsiden

Test bidrager til diagnosticering af demens hos etniske minoriteter

17. januar 2013

Rowland Universal Dementia Scale (RUDAS) er en kognitiv test, der er udviklet med henblik på at være mindre afhængig af kultur og uddannelse end andre screeningstests. Ved udredning for demens anvendes sædvanligvis Mini-Mental Status Examination (MMSE), der giver misvisende resultater, hvis patienten kun har gået få år i skole. En dansk afprøvning af RUDAS på ældre tyrkiske indvandrere med kort skolegang viser, at testen giver et mere retvisende billede af deres kognitive funktionsniveau end MMSE.
Hænder

Udredning af demens hos etniske minoriteter er ofte vanskelig. Kognitive tests, der er udviklet med henblik på ældre med en almindelig skolegang, er ofte for svære for personer med få års eller slet ingen skolegang. Endvidere kan den kognitive test indeholde opgaver, som er mere eller mindre uvante for indvandrere fra ikke-vestlige kulturer. RUDAS er udviklet i Australien - en nation med mange års erfaring med testning af personer fra forskellige kulturer. Testen minder om MMSE i sin opbygning og længde (ca. 10 minutter), men er noget lettere, ligesom opgaverne så vidt muligt er kulturelt og uddannelsesmæssigt 'neutrale'. RUDAS er oversat til mere end 30 sprog uden at det har vist sig nødvendigt, at justere opgavernes indhold.

RUDAS er nu afprøvet på en gruppe ældre tyrkiske indvandrere uden tegn på demens. Flertallet af deltagerne blev testet i eget hjem af en dansk neuropsykolog med assistance af en tolk. De blev samtidigt testet med MMSE. Resultatet af begge tests udtrykkes på en skala fra 0 til 30, med 30 som det bedste resultat. Som forventet klarede indvandrerne sig ca. 3 point bedre på RUDAS end på MMSE, hvor præstationerne for fleres vedkommende var så dårlige, at det kunne give mistanke om kognitiv svækkelse eller demens.

Præstationen på RUDAS var påvirket af faktorer som alder, skolegang og grad af kulturel orientering, men i væsentlig mindre grad end MMSE. Således kunne skolegangens længde forklare ca. 44 % af variationen i MMSE-scoren, men kun ca. 16 % af variationen i RUDAS.

Neuropsykolog T. Rune Nielsen, der er primus motor bag undersøgelsen, vurderer at RUDAS kan udgøre et nyttigt supplement til MMSE ved kognitiv testning af ikke-vestlige indvandrere, især for personer med mindre end fem års skolegang. Han peger endvidere på behovet for at undersøge testens diagnostiske præcision i forhold til demens hos tyrkiske indvandrere.

Fakta om undersøgelsen: undersøgelsesgruppen bestod af 76 indvandrere af tyrkisk eller kurdisk herkomst; alder 50 til 81 år; gennemsnitlig skolegang knap 4 år; 9 ud af 10 opvokset på landet; gennemsnitlig varighed af ophold i Danmark knap 32 år.