Til forsiden

Lægemiddel mod kræft afprøves mod Alzheimer

14. februar 2012 af Kasper Jørgensen

Et lægemiddel godkendt til behandling af hudkræft har i forsøg med mus vist evne til at kunne påvirke en af de basale sygdomsprocesser, der ligger bag Alzheimers sygdom. Amerikanske forskere har afprøvet lægemidlet bexaroten, herhjemme bedre kendt under handelsnavnet Targretin, på såkaldte Alzheimermus, der er genetisk modificerede, så de udvikler Alzheimer i en ung alder.
piller

Til forskernes overraskelse skete der en hurtig udvaskning af proteinstoffet beta-amyloid fra musenes hjerner, samtidig med at musenes adfærd og hukommelse tilsyneladende blev normaliseret. Musene, der ellers var begyndt at udvise tegn på demens, genvandt deres normale foretagsomhed og begyndte f.eks. atter at bygge musereder af forhåndenværende papirstumper i burene.

Produktionen af beta-amyloid er omtrent den samme i hjerner med og uden Alzheimers sygdom. Men den almindelige, aldersbetingede form for Alzheimer er karakteriseret ved, at hjernens evne til at skaffe sig af med beta-amyloid forringes. Herved ophobes det, klumper sig sammen i plaques og udløser en sygdomsfremkaldende kædereaktion, der i sidste ende tager livet af neuronerne.

Apoplipoprotein E (ApoE) fungerer under normale omstændigheder som en slags bærer af det gavnlige HDL-kolesterol, der bidrager til nedbrydningen af beta-amyloid i hjernen. Ekspressionen af ApoE genet, der producerer Apoplipoprotein E, reguleres bl.a. af såkaldte retinoide X-receptorer (RXR). Det er her bexaroten kommer ind i billedet som en RXR-agonist - det vil sige som et stof, der binder sig til den retinoide X-receptor. Herved øges produktionen af ApoE, hvilket understøtter HDL-kolesterolet, der hjælper med at nedbryde beta-amyloid.

Bexaroten er afprøvet på mere end 100 Alzheimermus i forskellige stadier af sygdomsprocessen. Allerede seks timer efter at musene fik lægemidlet, kunne der måles 25 % reduktion i mængden af opløseligt beta-amyloid i deres hjerner. Efter tre døgn var mængden af beta-amyloid halveret.

Selvom resultaterne umiddelbart virker lovende, er det indtil videre uafklaret om de rummer nogen perspektiver for behandling af Alzheimers sygdom hos mennesker. Men da bexaroten i forvejen er et godkendt lægemiddel til behandling af kræft, er springet til forsøg med behandling af andre sygdomme ikke helt så langt. Forskerne bag undersøgelsen regner med indenfor få uger at påbegynde forsøg med Alzheimerpatienter med henblik på at afprøve, om lægemidlet er tilstrækkelig sikkert til denne gruppe. Undersøgelsen er publiceret i det prestigefyldte fagtidsskrift Science.