Til forsiden

Tænkningen svækkes allerede midt i livet

20. januar 2012 af Kasper Jørgensen

En stor engelsk befolkningsundersøgelse viser, at svækkelsen af kognitive funktioner hos mange mennesker så småt sætter ind allerede, når de er midt i 40’erne. Midt i livet taber man højde i langsomt tempo, men når man nærmer sig 70-års alderen går det stærkere. Den aldersbetingede kognitive svækkelse rammer både mænd og kvinder.
hjerneaktivitet

Forskere fra University College London har i samarbejde med franske kolleger fulgt godt 10.000 personer fra London gennem en 10-årig periode. Deltagerne var i alderen 45-70 år ved undersøgelsens start og gennemgik en neuropsykologisk testning tre gange i løbet af undersøgelsen.

Testene målte kognitive evner som problemløsning, sproglig hukommelse, styret ordmobilisering og ordforråd. Kun ordforråd var modstandsdygtigt overfor tidens tand, mens det gik ned ad bakke med de øvrige mentale færdigheder. Hos begge køn sås et tab på 3-4 % over en 10-årig periode for dem, der var 45-49 år ved undersøgelsens start. Værst stod det til med evnen til problemløsning, der hos de 65-70 årige mænd faldt med knap 10 % på 10 år. For kvinder i samme aldersgruppe var tabet på kun godt 7 %.

Som forskerholdet påpeger, rokker resultaterne ved vores forståelse af hvordan aldring påvirker mentale færdigheder. En forløbsundersøgelse fra Seattle tydede tidligere på, at der ikke skete nogen kognitiv svækkelse før 60-års alderen. En anden undersøgelse fra Los Angeles indikerede, at den kognitive svækkelse før 55-års alderen var ganske begrænset. Men disse undersøgelser var kun baseret på henholdsvis 500 og 149 deltagere. Der er stor variation i, hvor hurtigt personer på samme alderstrin taber højde kognitivt. Næste skridt bliver formentlig at forsøge at afdække årsagerne, til at nogle mennesker svækkes hurtigere end andre - samt at finde ud af, hvordan kognitiv svækkelse forebygges.

Fakta om undersøgelsen:
Prospektiv kohorteundersøgelse af 5.198 mænd og 2.192 kvinder. Sproglig og matematisk problemløsning blev målt med testen Alice Heim 4-I, der ikke er kendt i Danmark; episodisk hukommelse blev målt med en ordliste-test; styret ordmobilisering bestod af mobilisering af henholdsvis ord der starter med 'S' og dyrenavne (et minut til hver) og ordforråd blev testet med Mill Hill vocabulary test.