Til forsiden

Let kognitiv svækkelse medfører øget dødsrisiko

11. oktober 2011 af Kasper Jørgensen

Det er velkendt at demens er forbundet med en øget risiko for at dø, men også forstadier til demens viser sig at være forbundet med øget dødelighed.

Således lever ældre med mild cognitive impairment (MCI; let kognitiv svækkelse) som gruppe betragtet kortere tid end ældre med intakt kognitiv funktion. Effekten af kognitiv svækkelse på dødeligheden er omtrent lige så alvorlig som effekten af kroniske sygdomme som diabetes eller kronisk hjertesygdom.

Forskere fra bl.a. Indiana University School of Medicine har fulgt en kohorte på knap 4.000 personer i alderen 60 - 102 år, der oprindeligt fik foretaget et almindeligt sundhedscheck i perioden 1991 til 1993. Flertallet af deltagerne var fra starten kognitivt intakte, mens godt 13 % var præget af MCI og yderligere knap 7 % havde kognitiv svækkelse i moderat til svær grad.

I løbet af de op til 15 år, som undersøgelsen varede, døde 60 % af deltagerne. Der sås en tydelig sammenhæng mellem kognitivt funktionsniveau og restlevetid. 57 % af deltagerne uden kognitiv svækkelse døde. Til sammenligning afgik 68 % af deltagerne med MCI og hele 79 % af de ældre med moderat til svær kognitiv svækkelse ved døden. Den gennemsnitlige (mediane) restlevetid for de tre grupper var henholdsvis 11½ år, 8 år og 8 måneder og 5 år og 3 måneder.

Tidligere undersøgelser har mest fokuseret på patienter med AD, hvor man har fundet en tilsvarende overdødelighed. Den aktuelle undersøgelse omfatter en stor gruppe ældre med normal kognitiv funktion og med MCI. Deltagerne adskiller sig imidlertid fra den amerikanske (og den danske) baggrundsbefolkning på en række punkter: 2/3 var afroamerikanere, mere end 2/3 var kvinder og flertallet havde relativt kort skolegang og lavt uddannelsesniveau. Der kan således være problemer med at generalisere undersøgelsesresultaterne til andre befolkningsgrupper.

Fakta om undersøgelsen: oplysninger om kognitiv status ved baseline blev samkørt med data fra det nationale dødsregister. Kognitiv status blev målt ved hjælp af screeningstesten Short Portable Mental Status Questionnaire, der består af 10 spørgsmål vedrørende orientering i tid, sted og egne data, viden om aktuelle hændelser samt en simpel regneopgave.